Stipendier och fonder

Stipendier är ett sätt att få ett extra bidrag för ett visst ändamål. Ofta vänder sig stipendier till en viss målgrupp, till exempel studerande inom en viss högskola eller boende på en viss ort.

Nedan listas stipendier och fonder för personer med anknytning till Ronneby kommun där du kan ansöka om pengar.

Sociala samfonden

Fonden vänder sig till personer som befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Ett krav på att ansökan ska beviljas är att den som ansöker är folkbokförd i Ronneby kommun. Fonden består av cirka 20 000 kronor och fördelas ut mellan personerna som beviljas bidrag.

Du kan ansöka senast den 30 september. Ansökan görs på en särskild blankett, där måste det framgå vad bidraget ska användas till.

Blankett för att ansöka till Sociala samfonden  Länk till annan webbplats.

Ansökningen skickas till Ronneby kommun, socialförvaltningen, 372 80 Ronneby. 
Du kan även lämna in din ansökan i Socialförvaltningens reception på Stadshuset i Ronneby.

Besked

Beslut om fördelning av fonden tas i december av socialnänmden. Innan jul får du ett besked om du fått fondmedel.