Så här funkar ekonomiskt bistånd

Vad ingår i ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd baseras på en riksnorm som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen justeras årligen av regeringen. Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Beräkning görs även bakåt i tiden för att utreda hur den ekonomiska situationen har sett ut de senaste månaderna.

Ekonomiskt bistånd ska täcka rimliga kostnader för:

 • mat
 • hygien
 • kläder och skor
 • fritid
 • barnförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • telefon

Hushållet kan även ansöka om kostnader för boende, hushållsel, a-kasseavgift, bredband, tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, arbetsresor och hemförsäkring om det finns behov av det.

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

Om du lever som sambo eller gift så måste ni göra en gemensam ansökan om ekonomiskt bistånd. Makar och sambos är försörjningsskyldiga för varandra enligt Äktenskapsbalken och försörjningsskyldigheten går före rätten till ekonomiskt bistånd.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du måste också ha ansökt om andra ersättningar som du har rätt till, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter och inte utelämnar information. Om vi får in felaktiga uppgifter kan det resultera i återbetalningskrav eller åtal.

Du har ett eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Ett krav är därför att du har kontakt med din planeringshandläggare och följer uppgjord planering.

Du som är arbetssökande

 • du ska träffa en planeringshandläggare för att prata om din planering mot självförsörjande första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • du ska därefter ha en regelbunden kontakt med din planeringshandläggare.
 • du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • du ska redovisa att du aktivt söker alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Din ansökan kan ifrågasättas och avslås om du tackar nej till ett arbete, en arbetsmarknadsåtgärd eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt sjukskrivningsintyg som styrker det.

Du som är föräldraledig

 • En förälder till barn under ett år kan vara föräldraledig och ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Föräldrar ska ansöka om barnomsorgsplats när barnet är tre månader.
 • Du som är föräldraledig ska tillsammans med din planeringshandläggare göra upp en planering för hur du ska bli självförsörjande efter föräldraledigheten.

Du som studerar

När du studerar ska du klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till studerande. Vid sommarferie kan du vara berättigad till ekonomiskt bistånd om du aktivt sökt arbete hela våren men inte lyckats få något.

Kontakta oss

För dig som inte har handläggare
Har du frågor om att ansöka, behöver rådgivning eller information.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10:00-11:45
Telefonnummer: 0457-61 89 70

För dig som har en planeringshandläggare

Kontaktuppgifter till din handläggare för planering finns i "Mina e-tjänster"

För dig som har en ekonomihandläggare

Telefontid: måndag - fredag 10:00-10:30
Kontaktuppgifter till din handläggare för ekonomi finns i "Mina e-tjänster"

Arbete- och välfärdsförvaltningens reception:

Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00
Telefonnummer: 0457-61 82 58
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4, Ronneby
E-post: social@ronneby.se