Så här funkar ekonomiskt bistånd

Vad kan du få ekonomiskt bistånd till

Storleken på biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Ekonomiskt bistånd kan täcka kostnader som:

  • mat
  • kläder och skor
  • personlig hygien
  • fritid
  • räkningar

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du måste regelbundet ha kontakt med din planeringshandläggare och följa planeringen. Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter och inte utelämnar information. Om vi får in felaktiga uppgifter kan det resultera i återbetalningskrav eller åtal.

Du som är arbetssökande

Detta gäller för dig som är arbetssökande:

  • du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • du ska ha en regelbunden kontakt med din planeringshandläggare.
  • du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Din ansökan kan ifrågasättas och inte bli godkänd om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsåtgärd eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

Detta gäller för dig som är föräldraledig:

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som är student

Om du studerar ska du klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till studerande.

Använd dina tillgångar och andra bidrag

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du måste också ha ansökt om andra ersättningar som du har rätt till, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Gör en provberäkning

Du kan göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

> Räkna på om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till?

> Information om ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Kontakt

För dig som inte har handläggare
Har du frågor om att ansöka, behöver rådgivning eller information:
Telefontider: Måndag, onsdag och fredag 10:00-11:45
Telefonnummer: 0457-61 89 70

För dig som har en planeringshandläggare
Telefontid: måndag - torsdag 10:00-10:30
Telefonnummer till receptionen: 0457-61 82 58

För dig som har en handläggare för ekonomi
Telefontid: måndag - fredag 10:00-11:00
Kontaktuppgifter till din handläggare för ekonomi finns på "Mina sidor"

Receptionens öppettider: måndag - torsdag 08:00-17:00, fredag 08:00-16:00
Besöksadress: Karlshamnsvägen 4, Ronneby
E-postadress: social@ronneby.se