Krav på hållbarhet i upphandlingar

Uppförandekod, miljökrav och sociala krav som ställs i upphandlingar för att uppnå en hållbar konsumtion.

Uppförandekod

För att uppnå en social hållbarhet i upphandlingar ställer kommunen krav på miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Kraven återfinns i bl a en Uppförandekod som bifogas till upphandlingarna. Miljökrav

Miljökrav

Syftet med miljöanpassad upphandling är att även inköpen i kommunen ska bidra till att ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling uppnås. Upphandlingen ska vara ett av instrumenten i arbetet att uppfylla de mål som fastställts av kommunfullmäktige.

Alla inom Ronneby kommun som köper varor, tjänster eller entreprenader är ansvariga för att dessa köp sker i enlighet med kommunens miljömål. För att ställa krav används de kriterier som Upphandlingsmyndigheten arbetar fram. Du hittar Ronneby kommuns miljöprogram som pdf-fil under rubriken "Relaterad information" nederst på sidan.