Artikeln publicerades 27 mars 2023

Öronmärkta pengar för digitalisering sparar både utgifter och avlastar personal

kvinnlig kock i storköksmiljö med en telefon i handen

Anja Oscarsson, måltidschef på kostenheten, ser många fördelar med digital temperaturmätning av kylar och frysar.

Under 2022 genomfördes flera lyckade digitaliseringsinsatser i Ronneby kommun med hjälp av öronmärkta pengar för digitalisering och intresset från kommunens verksamheter bara växer.

2021 infördes Digitaliseringsmiljonen som ett incitament för Ronneby kommunkoncerns verksamheter att våga satsa på ny teknik för att utveckla arbetssätt och tjänster till nytta för kommunens invånare, företag och besökare

Allt fler verksamheter blev medvetna om möjligheterna med ny teknik och såg att digitalisering och ny teknik kan avlasta från tidskrävande arbetsuppgifter som inte skapar värde. När digitalisering görs rätt frigörs tid till arbetsuppgifter där medarbetares kompetens kommer till bäst nytta och gör skillnad, säger Emma Hessbo som är digitaliseringsstrateg på Ronneby kommun.

I Kostenhetens verksamhet infördes digital temperaturmätning med digitalt larm som ger information om temperaturer avviker.

Med hjälp av larmen får vi snabbt information om några temperaturer är för låga eller för höga. Vi kan då tillkalla reparatörer och motverka att livsmedel förstörs men även få en indikation på om en kyl eller frys drar väldigt mycket el, säger Anja Oscarsson Måltidschef Teknik-Fritid och Kulturförvaltningen.

Hos Personalenheten infördes ett systemstöd för digital referenstagning vilket bidragit till ett förändrat arbetssätt där tid frigörs för flera målgrupper.

Den sökande uppger själv namn och kontaktuppgifter i systemet till den som ska vara referens för tjänsten. Personen som lämnar referenser gör det sedan digitalt direkt i systemet och chefen behöver inte lägga tid på att ringa runt och jaga referenspersoner, säger Cecilia Westlund som är Personalchef i Ronneby kommun.  

Utöver de två ovan nämnda insatserna infördes även digitala körjournaler för kommunens bilar, systemstöd för uppföljning av kostinköp, skärmar till Ishallen Soft Center Arena och IoT-sensorer för bandybanan Lugnevi så att besökare kan se temperatur och vind via Ronneby Live redan innan de åker hemifrån.

Nytt rekord i ansökningar 2023

Till Digitaliseringsmiljonen 2023 kom det in nästan 30 ansökningar från kommunens olika verksamheter vilket är nytt rekord i Digitaliseringsmiljonens historia.

De insatser som beviljats medel och som kommer att genomföras nu under 2023 handlar bland annat om effektivisering av befintliga processer och automatisering av tidskrävande arbetsuppgifter som ger både mer tid för annat och förbättrad arbetsmiljö. Vi har också utvecklingsinsatser som direkt ökar tillgänglighet av service för våra invånare och besökare, avslutar Emma Hessbo.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta digitaliseringsstrateg Emma Hessbo, emma.hessbo@ronneby.se.