Artikeln publicerades 1 februari 2022

Öronmärkta pengar för digitalisering

Äldre dam spelar piano tillsammans med en medarbetare på ett vård- och omsorgsboende

Digitalisering ska frigöra mer tid för de kvalitativa uppgifterna inom kommunens verksamheter.

2021 infördes ”Digitaliseringsmiljonen” i Ronneby kommuns budget som verksamheterna inom kommunkoncernen kunde söka finansiering av för digitaliseringsinsatser. Intresset av att få ta del av digitaliseringsmiljonen var stort och över 30 ansökningar på totalt ca 5,5 miljoner kronor skickades in för år 2021.

Huvudansvaret för digitaliseringsmiljonen har kommundirektören och tillsammans med kommunkoncernens ledningsgrupp tar han det slutgiltiga beslutet kring vilka som ska få ta del av pengarna för det aktuella året.

Digitaliseringsmiljonen är både ett sätt att utmana verksamheterna till att peka ut moment eller funktioner som kan förbättras med modern teknik, och en insats som finansiellt möjliggör för utveckling i förvaltningarna.
- Carl-Martin Lanér, kommundirektör

Målet är att användningen av digitaliseringsinsatsen ska ge ett så brett resultat som möjligt i kommunkoncernen utifrån invånar-, samhälls- och medarbetarperspektiven.

Effekter som tidsbesparing i form av minskad administration och kortare ledtider eller effektivare informationsflöden kan förbättra både arbetssituationer och ger mer tid för kvalitativt arbete. Mer tid för och bättre service till våra kunder, boende, näringslivet, elever, ja alla invånare.
- Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg

Effekter av förra årets projekt
För år 2021 beviljades finansiering av åtta ansökningar. Av de projekt som fick medel ur Digitaliseringsmiljonen sjösattes några redan under 2021 och andra lanseras nu i år. Några resultat och effekter har redan rapporterats. Brunnsbadet kunde hållas öppet för besökare och invånare under rådande restriktioner med hjälp av IoT-sensorer som säkerställde antalet besökare på badet.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen stöttar nu den digitala medarbetaren Bosse både personalen i verksamheten och Bemanningsenheten med vikarietillsättningar. I en annan del av verksamheten är ett första test av digital tillsyn igång och målet är att utöka denna tjänst under 2022. Både personal och kunder är mycket nöjda. Digital tillsyn leder till mer kvalitetstid för de boende som kräver insatser men också bättre sömn för dem som är lättväckta och har tillsyn nattetid.

Inom kort lanseras kommunens digitala Tillståndsguide som innebär en väg in för entreprenörer och företag som vill starta nytt eller vidareutveckla sin befintliga verksamhet. Här finns allting samlat med aktuella e-tjänster, blanketter etc. utifrån olika branscher med information om vilka tillstånd som krävs.

Ny ansökningsperiod avslutad
Digitaliseringsmiljonen finns med i budget för ett år i taget och just nu behandlas de 20 ansökningar som kommit in angående utvecklingsinsatser för år 2022.