Felanmälan till Ronneby kommun

Här kan du lämna synpunkter eller anmäla fel när det gäller gator, cykelvägar, snöröjning, belysning, lek- och badplatser, parker, konstverk, kommunala fastigheter och anläggningar.

Gör så här

  1. Klicka på länken längst ner
  2. Välj den ikon/bild nedan som passar ditt ärende bäst (observera att det kan ta en stund innan ikonerna/bilderna läses in på sidan)
  3. Fyll i formuläret

Vi åtgärdar i regel fel inom tolv arbetsdagar. Om det är ärenden som är mer komplicerade eller om beställningar behöver göras kan det ta längre tid.

Har du frågor?
Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
E-post: tekniskaforvaltningen@ronneby.se
Telefontid: måndag - fredag kl. 08:00-09.00 och 9.30-12.00.

Om det är ett akut ärende som inte kan vänta till nästa vardag och det är utanför kontorstid kan Ronneby kommuns jourtelefon kontaktas på telefon 0470-467 05.

Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i formulären för felanmälan och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera felanmälningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för felanmälan är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Felanmälan i övriga frågor 

Felanmälan i övriga frågor gör du här. Klicka på ämnesområdet för att komma till rätt instans.

Fiber/bredband

Vatten & avlopp

Ronnebyhus - kommunala bostäder

Abri - serviceanmälan