Serviceanmälan

Covid-19
Det är fortsatt viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen genom att fortsätta följa gällande råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge.
Råden är samma som tidigare att tvätta händerna, stanna hemma när du har symtom och testa dig, hålla avstånd till andra och vaccinera dig mot covid-19.

Vi har öppnat upp vår serviceanmälan och för att vi ska kunna fortsätta hålla den öppen krävs det att vi följer restriktionerna. Om vi ska kunna utföra serviceanmälningar på ett säkert sätt och hålla avstånd till varandra krävs att hyresgäster befinner sig i ett annat rum än där arbetet utförs alternativt inte vara hemma alls. Detta är med omtanke om våra hyresgäster samt om vår personal. Vänligen respektera detta.

Det finns olika sätt att göra din serviceanmälan.

 • Du kan registrera din serviceanmälan dygnet runt på "Mina sidor"
 • Du kan skicka in en detaljerad beskrivning av din serviceanmälan dygnet runt till serviceanmalan@ronnebyhus.se
  Vi behöver följande uppgifter:
  -Namn, adress och lägenhetsnummer
  -Beskrivning av serviceanmälan
  -Får vår personal använda huvudnyckel om du inte är hemma?
 • Du kan ringa oss på 0457-61 70 90 under våra telefontider:
  måndag-torsdag 09:30-12:30, 13:30-15:00 och fredag 09:30-13:00.

Logga in "Mina sidor" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Logga in på Mina sidor och fyll i vad som är ditt problem

Serviceanmälan för Serviceboende eller Gemensamhetsutrymmen görs HÄR

Vid akuta fel när serviceanmälan är stängd. Akut är sådant som är till skada för fastighet eller person ring: 0457-61 70 56

Trygghetsjour: Ring Avarn Security 0457-268 09 om du blir störd i ditt boende eller behöver hjälp med låsöppning efter arbetstid 

Anticimex: 075-245 10 00 Skadedjur i lägenheten

Tele2: 90 222 Information & felanmälan TV-utbudet, www.tele2.se/kundservice/kontakt Länk till annan webbplats.

Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i formulären för serviceanmälan och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera serviceanmälningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för serviceanmälan är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Ronneby kommun.
Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här Länk till annan webbplats..