Ekonomi/marknad/administration

På avdelningen ekonomi/marknad/administration ingår följande medarbetare

När du kommer till receptionen är det Ylva du möter.
Vill du hyra lägenhet slussas du vidare till uthyrningen där Anna och Johanna tar emot dig.
Annette jobbar med ekonomi och sköter bland annat hyresavisering, alla in- och utbetalningar och försenade hyresinbetalningar. Framtagande av budget och bokslut ingår också i arbetsuppgifterna. Vänd dig till Annette om du vill beställa autogiro, undrar något om din hyra eller dina inbetalningar.
Marie jobbar som sekreterare/koordinator. Arbetsuppgifterna består bl.a. av att vara sekreterare i bolagsstyrelsen och samverkansgruppen, diarieföring, upphandling- och avtalsadministration, projektledning.

Caroline Jönsson  
Ekonomichef
0457- 61 70 55
caroline.jonsson@
ronnebyhus.se

ylva karlsson
johanna kogg
anna petersson
annette andresson

Annette Andersson
Ekonomiassistent
0457-61 70 51
annette.andersson@
ronnebyhus.se

marie carlsson

Marie Carlsson
Sekreterare/kordinator
0457-61 70 65
marie.carlsson@
ronnebyhus.se