Flytta ut

flytta ut

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista med de viktigaste punkterna som du inte bör missa!

Uppsägning

Uppsägningstiden för ett bostadskontrakt är alltid 3 hela månader. Undantag vid dödsfall, vid flytt till omsorgsboende och vid flytt till annan ort p.g.a. ny fastanställning.
Uppsägningen ska alltid vara skriftlig, skriv ditt namn, datum och telefonnummer under rubriken "uppsägning" längst ner på ditt hyreskontrakt. Lämna eller skicka in kontraktet till Ronnebyhus (tänk på att säga upp lägenheten i god tid innan den sista i månaden).

Visning

När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och hyresvärd kan överenskomma om.

Städning

Det är viktigt att lägenheten är ordentligt städad vid besiktningen när du lämnar över den. I annat fall måste vi vi debitera dig för detta senare.

Besiktning

Hyresgästen bör vara med när lägenheter ska besiktas. Det kan vara bra för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du måste själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och skador. Det kan vara förstörd parkett, hål i dörrar och krossade fönsterrutor. Samtliga nycklar lämnas vid besiktningstillfället, även extra nycklar.

In/utflyttning

När hyrestiden har löpt ut ska hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag.