Företagsledning

Företagsledningen består av VD, ekonomichef, fastighetschef och boservicechef.

Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden för att fatta beslut och förbereda underlag till ärenden i styrelsen.

VD

Ledningsgruppen

Ida Karlsson
Fastighetschef
0457-61 70 76
ida.karlsson@
ronnebyhus.se

Peter Sundberg
Boservicechef
0457-61 70 71
peter.sundberg@
ronnebyhus.se