Boservice

Områdesfördelning:
Våra fastigheter är uppdelade på tre geografiska områden.
1. Bräkne-Hoby med Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Kallinge med centrum, Fruktgårdarna och Lindvägen.
2. Ronneby centrum samt Bålebro, Karlstorp och Peder Holm. Här ingår även Listerby och Johannishus.
3. Espedalen med Volontärbacken och Knektabacken och Hjorthöjden.
Våra vård- och omsorgsboende är geografiskt fördelade mellan bovärdarna.

Jonas Enarsson
Bosocial samordnare
0457-61 70 61
jonas.enarsson@
ronnebyhus.se

Mikael Olsson
Bräkne-Hoby/ Kallinge
mikael.olsson@
ronnebyhus.se

Mattias Gummesson
Ronneby
centrum
mattias.gummesson@
ronnebyhus.se

Agneta Askblom
Espedalen/
Hjorthöjden
agneta.askblom@
ronnebyhus.se

Servicegruppen

Johan Gustafsson
Fastighetsskötare
johan.gustafsson@
ronnebyhus.se

Per Heimdahl
Fastighetsskötare
per.heimdahl@
ronnebyhus.se

Julius Malmström
Fastighetsskötare
julius.malmstrom@
ronnebyhus.se