Boservice

Områdesfördelning:
Våra fastigheter är uppdelade på tre geografiska områden.
1. Bräkne-Hoby med Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Kallinge med centrum, Fruktgårdarna och Lindvägen.
2. Ronneby centrum samt Bålebro, Karlstorp och Peder Holm. Här ingår även Listerby och Johannishus.
3. Espedalen med Volontärbacken och Knektabacken och Hjorthöjden.
Våra vård- och omsorgsboende är geografiskt fördelade mellan bovärdarna.

Jonas Enarsson
Bosocial samordnare
0457-61 70 61
jonas.enarsson@
ronnebyhus.se

Ylva Karlsson
Boserviceassistent
0457-61 70 62
ylva.karlsson@
ronnebyhus.se

Mikael Olsson
Ronneby
centrum
mikael.olsson@
ronnebyhus.se

Mattias Gummesson
Espedalen/
Hjorthöjden
mattias.gummesson
@ronnebyhus.se

Agneta Askblom
Bräkne-Hoby
Kallinge
agneta.askblom@
ronnebyhus.se

Servicegruppen

Johan Gustafsson
Fastighetsskötare
johan.gustafsson@
ronnebyhus.se

Julius Malmström
Fastighetsskötare
julius.malmstrom@
ronnebyhus.se