Boservice

Boservicechef:
Stefan Gummesson 
0457-61 70 71
stefan.gummesson@ronnebyhus.se

Områdesfördelning:
Våra fastigheter är uppdelade på fem geografiska områden.
Bräkne-Hoby med Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Här ingår även Listerby och Johannishus.
Kallinge med centrum, Fruktgårdarna och Lindvägen.
Ronneby centrum samt Bålebro, Karlstorp och Peder Holm.
Horthjöjden som ett område.
Espedalen med Volontärbacken och Knektabacken.
Våra vård- och omsorgsboende är geografiskt fördelade mellan bovärdarna.

Robert Green
Ronneby centrum
0457-61 70 74 robert.green@
ronnebyhus.se

Håkan Fridh
Störning, Integration
0457-61 70 61
hakan.fridh@
ronnebyhus.se