Boservice

Boservicechef:
Stefan Gummesson
0457-61 70 71 stefan.gummesson@ronnebyhus.se

Områdesfördelning:
Våra fastigheter är uppdelade på sex geografiska områden.
Bräkne-Hoby med Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Här ingår även Listerby och Johannishus.
Kallinge med centrum, Fruktgårdarna och Lindvägen.
Ronneby centrum samt Bålebro och Karlstorp.
Horthjöjden som ett område.
Espedalen med Volontärbacken och Knektabacken.
Ronneby södra med Peder Holm.
Våra vård- och omsorgsboende är geografiskt fördelade mellan bovärdarna.

Agneta Askblom
Espedalen
0457-61 70 73
agneta.askblom@
ronnebyhus.se

Mattias Gummesson
Kallinge
0457-61 70 63 mattias.gummesson@
ronnebyhus.se

Robert Green
Ronneby södra
0457-61 70 69 robert.green@
ronnebyhus.se

Jonas Enarsson
Hjorthöjden
0457-61 70 70 jonas.enarsson@
ronnebyhus.se

Mikael Olsson
Bräkne-Hoby
0457-61 70 82 mikael.olsson@
ronnebyhus.se

 

 

 


Ronneby centrum
Vakant

Håkan Fridh
Störning, Integration
0457-61 70 61
hakan.fridh@
ronnebyhus.se