Espedalen

Området Espedalen består av Volontärbacken, Lindblomsvägen 1 & 3 och Knektabacken

Mattias Gummesson
Bovärd
mattias.gummesson
@ronnebyhus.se

Christer Karlsson
Fastighetsskötare
christer.karlsson@
ronnebyhus.se

Helena Andreasson
Bitr. bovärd
helena.andreasson
@ronnebyhus.se

Veronica Ericsson 
Fastighetsskötare
veronica.ericsson@
ronnebyhus.se

Pierre Karlsson
Bitr. bovärd
pierre.karlsson@
ronnebyhus.se

Volontärbacken, Lindblomsvägen 1 & 3 och Knektabacken har både centrum och skogen i sin närhet. Cirka 400 lägenheter i härligt grönområde med lekplatser och grillplats. I närheten finns låg-, mellan och högstadieskolor. Garage finns i området.

Ett antal lägenheter i området har totalrenoverats. 2015 byggdes ett nytt trygghetsboende på området och det finns "Nära & Kära" lägenhet att hyra.

espedalen
espedalen
espedalen