Vård och omsorgsboende

Lägenheter i vård- och omsorgsboende för äldre tillsätts inte av Ronnebyhus utan av Ronneby Kommun.

Behovsprövning/biståndshandläggning görs av ansvarig biståndshandläggare i det område där du bor. Ronnebyhus sköter inre och yttre skötsel av fastigheterna.

Backen i Backaryd, Ågårdsbo i Ronneby, Olsgården i Kallinge, Ålycke i Johannishus och Lindebo i Bräkne-Hoby är de boenden som Ronnebyhus förvaltar.

Bovärdar vård och omsorgsboende

Agneta Askblom
agneta.askblom@
ronnebyhus.se

Backen Backaryd
Lindebo Bräkne-Hoby
Ålycke Johannishus
Olsgården Kallinge

Mattias Gummesson
mattias.gummesson
@ronnebyhus.se

Ågårdsbo Ronneby

olsgården

Olsgården i Kallinge

lindebo

Lindebo i Bräkne-Hoby

ålycke

Ålycke i Johannishus

backen

Backen i Backaryd

ågårdsbo

Ågårdsbo i Ronneby