Vård och omsorgsboende

Lägenheter i boende för äldre eller handikappboende tillsätts inte av Ronnebyhus utan av Ronneby Kommuns omsorgsförvaltning efter behovsprövning. Behovsprövning/biståndshandläggning görs av din biståndshandläggare i det område där du bor. Ronnebyhus sköter inre och yttre skötsel av fastigheten.

Bovärdar vård och omsorgsboende

Mikael Olsson 
0457-61 70 82
mikael.olsson@
ronnebyhus.se

Backen Backaryd
Lindebo Bräkne-Hoby
Ålycke Johannishus

Mattias Gummesson
0457-61 70 63
mattias.gummesson
@ronnebyhus.se

Olsgården Kallinge

Agneta Askblom
0457-61 70 73
agneta.askblom
@ronnebyhus.se

Ågårdsbo Ronneby

olsgården

Olsgården i Kallinge

lindebo

Lindebo i Bräkne-Hoby

ålycke

Ålycke i Johannishus

backen

Backen i Backaryd

ågårdsbo

Ågårdsbo i Ronneby