Flytta in

flytta in

Bra att veta innan du flyttar in

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket, www.skatteverket.se/flytta så att du får rätt bokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se mot en avgift.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Kontrakt

Myndighetsålder är 18 år och krävs för att få skriva kontrakt med Ronnebyhus. Sökande ska kunna visa goda referenser från tidigare boende och ekonomiska garantier motsvarande avtalets omfattning. Kreditupplysning ska visa ett trovärdigt förflutet. Som ekonomisk garanti räknas anställning, a-kassa, studiestöd, annan inkomst eller borgen. Om ni står två på kontraktet är ansvaret solidariskt. Tre månaders uppsägning gäller enligt hyreslagen - undantag 1 månad vid dödsfall.

Lägenhetsnummer

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen
med lägenhetsnummer. Detta innebär att du som bor i ett hus med mer än en
lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenhet i stället för, som i
tidigare, bara på fastighet. Om du flyttar ska du alltid ange lägenhetsnumret i din flyttanmälan. Du hittar numret på hyresavin som kommer från fastighetsägaren. Numret kommer även att anslås i trapphuset framöver. Lägenhetsnumret ska inte blandas ihop med Ronnebyhus egen märkning av lägenheterna som sitter ovanför lägenhetsdörren men även på hyreskontraktet och ska alltid anges vid kontakt med hyresvärden.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj. Du är inte skyldig att teckna en hemförsäkring men det rekommenderas varmt!

El-abonnemang till din lägenhet

För att du ska få tillgång till el i din lägenhet, kontakta Ronneby Miljö & Teknik (Miljöteknik) 0457-618 815 om du bor centralt i Ronneby eller Kallinge. Bor du i Bräkne-Hoby, Listerby, Johannishus eller Backaryd kontakta e-on 0771-22 24 24, Hallabro och Eringsboda kraftringen 020-32 61 00. Du behöver göra detta tre arbetsdagar före inflyttningsdagen för att få strömmen tillkopplad till lägenheten. Ha ditt lägenhetsnummer tillhands ex. 08-0692 som du hittar på ditt kontrakt.