Lägenhetsnummer

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen med lägenhetsnummer.

Du som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenhet i stället för som tidigare bara på fastighet. Om du flyttar ska du alltid ange lägenhetsnumret i din flyttanmälan. Du hittar numret på hyresavin som kommer från fastighetsägaren. Numret finns även i trapphuset. Lägenhetsnumret ska inte blandas ihop med Ronnebyhus egen märkning av lägenheterna som sitter utanför lägenhetsdörren men även på hyreskontraktet och ska alltid anges vid kontakt med hyresvärden.