Lägenhetsnummer

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera folkbokföringen med lägenhetsnummer.

Skatteverkets lägenhetsnummer är en del av adressen. Det består av fyra siffror, tex 1011, som visar på vilken våning och var på våningen som lägenheten finns. Lägenhetsnumret finns på hyreskontraktet och på hyresavin. Det finns även uppsatt i fastigheten antingen i entrén eller vid lägenhetsdörren. När man anmäler flyttning till en lägenhet ska detta fyrsiffriga nummer alltid anges.

Ronnebyhus har även ett eget nummer på lägenheterna som används i fastighetsförteckningen. Detta nummer kallas också för objektsnummer och består av sex siffror, tex 02-0456.
Numret ska alltid användas i kontakten med Ronnebyhus, du hittar även detta nummer angett på hyreskontraktet och hyresavin.