Hemförsäkring

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. 

Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj.