Kontrakt

Myndighetsålder är 18 år, det krävs för att få skriva kontrakt med Ronnebyhus.

Sökande ska kunna visa goda referenser från tidigare boende och ekonomiska garantier motsvarande avtalets omfattning. Kreditupplysning ska visa ett trovärdigt förflutet, som ekonomisk garanti räknas anställning, a-kassa, studiestöd, annan inkomst eller borgen. Om ni står två på kontraktet är ansvaret "solidariskt". Tre månaders uppsägning gäller enligt hyreslagen - undantag en månad vid dödsfall.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Ronnebyhus i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande skötseln. Även personuppgifter som har hämtats in under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som Ronnebyhus är medlem i samt andra företag och organisationer som Ronnebyhus samarbetar med.

Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Din ansökan om detta måste vara skriftlig och innehålla din namnteckning i original. Skicka din ansökan till AB Ronnebyhus, Box 264, 372 21 Ronneby. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.