Fastighet

I enheten Fastighet ingår projekt-, reparatörs- och servicegrupp.

Projektgruppen driver ombyggnads och nybyggnadsprojekt.
Ansvarar för planerat underhåll, energiförbrukning och miljöfrågor.

Reparatörsgruppen hanterar olika fel i våra fastigheter.  Här finns specialkunskaper inom VVS, el, värme, ventilation och snickeri. 

Servicegruppen som är utrustad med tyngre maskiner sköter större gräsytor och snöröjer gångar och parkeringar. Gruppen servar med underhåll och planering av vår yttre miljö.

Ida Karlsson
Fastighetschef
0457-61 70 76
ida.karlsson@
ronnebyhus.se

Martin Lindström
Fastighetsförvaltare
0457-61 70 64
martin.lindstrom@
ronnebyhus.se

Projektgruppen

Inger Petersson
Teknikadministratör
0457-61 70 54
inger.petersson@
ronnebyhus.se

Reparatörs- och Servicegruppen

Vakant
Drifttekniker

Patrik Johansson
Reparatör
patrik.johansson@
ronnebyhus.se

Magnus Karlsson
Reparatör
magnus.karlsson@
ronnebyhus.se

Linus Nilsson
Reparatör
linus.nilsson@
ronnebyhus.se

Johan Gustafsson
Fastighetsskötare
0457-61 70 77
johan.gustafsson@
ronnebyhus.se

Per Heimdahl
Fastighetsskötare
per.heimdahl@
ronnebyhus.se