Fastighet

Enheten Fastighets ansvarsområde.

Enheten fastighet ansvarar för det planerade underhållet av byggnaderna, nyproduktion, ombyggnation och för energifrågor.

I enheter ingår också en grupp med reparatörer som hanterar serviceanmälningar i våra fastigheter.  Här finns specialkunskaper inom VVS, el, värme och snickeri. 

Ida Karlsson
Fastighetschef
0457-61 70 76
ida.karlsson@
ronnebyhus.se

Marcus Lindström
Drifttekniker
marcus.lindstrom@
ronnebyhus.se


Martin Lindström
Fastighetsförvaltare
0457-61 70 64
martin.lindstrom@
ronnebyhus.se

Inger Petersson
Teknikadministratör
0457-61 70 54
inger.petersson@
ronnebyhus.se

Linus Nilsson
Reparatör
linus.nilsson@
ronnebyhus.se

Patrik Johansson
Reparatör
patrik.johansson@
ronnebyhus.se

Magnus Karlsson
Reparatör
magnus.karlsson@
ronnebyhus.se