Fastighet

I enheten Fastighet ingår projekt-, reparatörs- och servicegrupp.

Projektgruppen driver ombyggnads och nybyggnadsprojekt.
Ansvarar för planerat underhåll, energiförbrukning och miljöfrågor.

Reparatörsgruppen hanterar olika fel i våra fastigheter.  Här finns specialkunskaper inom VVS, el, värme, ventilation och snickeri. 

Servicegruppen som är utrustad med tyngre maskiner sköter större gräsytor och snöröjer gångar och parkeringar. Gruppen servar med underhåll och planering av vår yttre miljö.

Ida Karlsson
Fastighetschef
0457-61 70 76
ida.karlsson@
ronnebyhus.se

Projektgruppen

mdb
olo

Inger Petersson
Teknikadministratör
0457-61 70 54
inger.petersson@
ronnebyhus.se

Reparatörs- och Servicegruppen

johan gustavsson

Johan Gustafsson
Fastighetsskötare
0457-61 70 77
johan.gustafsson@
ronnebyhus.se

patrik johansson

Patrik Johansson
Reparatör
patrik.johansson@
ronnebyhus.se

ingmar månsson

Ingmar Månsson
Fastighetsskötare
ingmar.mansson@
ronnebyhus.se

dange

Magnus Karlsson
Reparatör
magnus.karlsson@
ronnebyhus.se

per

Per Heimdahl
Fastighetsskötare
per.heimdahl@
ronnebyhus.se

Linus

Linus Nilsson
Reparatör
linus.nilsson@
ronnebyhus.se