Fastighet

Enheten Fastighets ansvarsområde.

Enheten fastighet ansvarar för det planerade underhållet av byggnaderna, nyproduktion, ombyggnation och för energifrågor.

I enheter ingår också en grupp med reparatörer som hanterar serviceanmälningar i våra fastigheter.  Här finns specialkunskaper inom VVS, el, värme och snickeri. 

Martin Lindström
Tf. Fastighetschef
0457-61 70 64
martin.lindstrom@ronnebyhus.se

Ida Karlsson
Fastighetschef (Föräldraledig)
0457-61 70 76
ida.karlsson@ronnebyhus.se

Ola Olsson
Fastighetsförvaltare
ola.olsson@
ronnebyhus.se

Linus Nilsson
Projektledare
linus.nilsson@
ronnebyhus.se

Inger Petersson
Teknikadministratör
inger.petersson@
ronnebyhus.se

Ercument Aktaran
Fastighetsförvaltare
ercument.aktaran@
ronnebyhus.sePatrik Johansson
Reparatör
patrik.johansson@
ronnebyhus.se

Per Heimdahl
Reparatör
per.heimdahl@
ronnebyhus.se

Mikael Jakobsson
Drifttekniker
mikael.jakobsson@
ronnebyhus.se