Fastighet

I enheten Fastighet ingår projekt och reparatörsgruppen.

Projektgruppen driver ombyggnads och nybyggnadsprojekt.
Ansvarar för planerat underhåll, energiförbrukning och miljöfrågor.

Reparatörsgruppen hanterar olika fel i våra fastigheter.  Här finns specialkunskaper inom VVS, el, värme, ventilation och snickeri. 

Ida Karlsson
Fastighetschef
0457-61 70 76
ida.karlsson@
ronnebyhus.se

Martin Lindström
Fastighetsförvaltare
0457-61 70 64
martin.lindstrom@
ronnebyhus.se

Projektgruppen

Inger Petersson
Teknikadministratör
0457-61 70 54
inger.petersson@
ronnebyhus.se

Reparatörsgruppen

Marcus Lindström
Drifttekniker
marcus.lindstrom@
ronnebyhus.se


Patrik Johansson
Reparatör
patrik.johansson@
ronnebyhus.se

Magnus Karlsson
Reparatör
magnus.karlsson@
ronnebyhus.se

Linus Nilsson
Reparatör
linus.nilsson@
ronnebyhus.se