Hjorthöjden

Hjorthöjden är ett stadsdelsområde som ligger i sydvästra Ronneby i närheten av Härstorpssjön och ett skogsområde.

Mattias Gummesson
Bovärd
mattias.gummesson
@ronnebyhus.se

Helena Andreasson
Bitr. bovärd
helena.andreasson
@ronnebyhus.se


Pierre Karlsson
Bitr. Bovärd
pierre.karlsson@
ronnebyhus.se

Christer Karlsson
Fastighetsskötare
christer.karlsson@
ronnebyhus.se

Veronica Ericsson 
Fastighetsskötare
veronica.ericsson@
ronnebyhus.se

Vissa av lägenheterna är tillgänglighetsanpassade. Gårdsmiljö med tvättstuga, cykelhus, miljöstation.
I området finns förskola, bibliotek, grillplats och gemensamhetslokal. Det är gång/cykelavstånd till centrum och gångavstånd till vackra Brunnsparken. Bra bussförbindelser finns. Parkeringsmöjligheter med bestämda parkeringsplatser, carport eller garage. En näridrottsplats roar många av de boende i området.

Här hittar du ditt källarförråd på Hjorthöjden

hjorten
hjorten
hjorten