Behandling av personuppgifter när du flyttat

Ronnebyhus behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de uppgifter som Ronnebyhus har ansvar för och sköter. De personuppgifter som vi behandlar är för särskilda ändamål och vi har en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. Det innebär också att vi inte använder personuppgifterna för några andra syften än det de var tänkta för från början.

När du inte längre är kund hos oss

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här. Länk till annan webbplats.