Studiehandledning

För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, kan skolan erbjuda så kallad studiehandledning.

Studiehandledning

För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, kan skolan erbjuda så kallad studiehandledning.

Studiehandledning syftar till att stödja undervisningen för elever med annat modersmål än svenska. Handledning ges till elever som har bristfälliga kunskaper i svenska språket och därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

För att bästa möjliga resultat ska uppnås krävs ett nära samarbete med undervisande pedagog.

Handledare/mentor/klassföreståndare avgör tillsammans med elev och målsman om eleven är i behov av studiehandledning. Slutligen är det rektor som avgör.

För studiehandledning tar kontakt med elevens handledare/mentor/klassföreståndare.