Om Hallabroskolan

På skolan finns även förskoleklass och fritidshem inrymda. Skolgården delas med den intilliggande förskolan Kastanjen.

Utöver klassrum finns en datorsal och skolrestaurangen Smått & Gott. Kommunens biblioteksfilial ligger i nära anslutning till skolan.

Hallabroskolan och Backarydsskolan samarbetar om undervisningen för de äldsta eleverna på skolan.