Om Espedalsskolan

Espedalsskolan är en av Ronnebys centrala skolor, belägen i bostadsområdet Espedalen.

Så här jobbar vi på Espedalsskolan

Espedalsskolan – en jämställd skola där varje elev känner sig viktig och sedd, där varje elev växer och utvecklar en bra självkänsla. 

På Espedalsskolan har vi tvålärarskap och vi arbetar för att alla elever ska nå grundskolans
mål och få utmaningar utifrån sin förmåga. Vi har en mångkulturell kompetens som vi är stolta över. Alla elever i skolan är ALLA vuxnas ansvar! Det finns därför ett nära samarbete och kollegialt lärande mellan lärare i skola, förskoleklass och fritidshem. Vi har sedan länge en hög digital kompetens på skolan och vårt arbete präglas av ett kooperativt arbetssätt. Ett kooperativt arbetssätt innebär att eleverna lär tillsammans genom att samarbeta i olika former. 

På Espedalsskolan sätter vi eleven i centrum och vi har ett aktivt elevråd. Elevrådet har drivit igenom flera förändringar på skolan, bl.a. har vår övre skolgård rustats upp efter att det lyfts i elevrådet. Skolan arbetar ofta med aktiviteter i åldersblandade grupper för att stärka samhörigheten. Vi har en rastbod, Funhouse, där eleverna kan låna olika spel och lekredskap för att göra rasten mer trivsam. 

Skolan präglas av goda relationer och ett öppet och respektfullt klimat. Specialpedagog,
skolsköterska, kurator och rektor träffas varje vecka för stöd och uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor för skolan. 

Att lära och lyckas ger trygghet!