Artikeln publicerades 27 januari 2023

Ny tidplan för inflytt till Snäckebacksskolan arbetas fram

Byggnationen av nya Snäckebacksskolan påverkas som hela byggbranschen av bland annat långa leveranstider. Därför har vår entreprenör JSB nyligen meddelat att man räknar med vissa förskjutningar i tidplanen.

– Vi för en nära dialog med JSB och är medvetna om hur lång tid det tar att få fram rätt material och expertis. Det är hela byggmarknaden som påverkas av detta. Men även markförhållanden har varit svårbedömda och sprängningarna har tagit mycket mer tid än estimerat. Att JSB redan nu lämnar in hinder ger oss bra möjligheter att jobba fram en tidplan som fungerar både för entreprenörer och skolverksamheten, säger byggprojektledaren Unni Johannessson.

För utbildningsförvaltningen betyder det att man nu startar en arbetsgrupp som kommer att ta fram en plan B gällande ett senare inflyttningsdatum under hösten 2024.

– Vi har nyss fått information från byggprojektledaren och kommer att undersöka hur vi kan lösa en trolig förskjutning i tidplanen när det gäller inflytt till nya Snäckebacksskolan, säger förvaltningschefen Tobias Ekblad.

– Jag kan inte uttala mig om alla delarna ännu, det får arbetsgruppen arbeta fram i lugn och ro. Ambitionsnivån är så klart att vi ska hitta en acceptabel lösning för alla parter. Den stora fördelen är att vi har fått informationen med god framförhållning och kan göra en plan B redan nu, tillägger Tobias Ekblad.

Mer information & bakgrund

Mer information om det pågående arbetet i projektet Framtidens skolor finns på ronneby.se/framtidensskolor.