Artikeln publicerades 28 januari 2021

Parkdalaskolan - Ta en tjuvtitt inne i den nya skolan

Utifrån sett är nya Parkdalaskolan fortfarande bara en byggarbetsplats, men det börjar hända mycket inomhus så att vi har valt att bjuda på en tjuvtitt inne i den nya skolan. Följ med.

skiss

Sedan maj 2020 publiceras regelbundet nya bilder från Parkdalaskolan som visar både inne- och utemiljön. Den senaste nyheten är att färgsättningen är klar och arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag för inredningen är i full gång.

Brunnsparken inspirerar till färgsättning

-Att ta in Brunnsparken i arbetet med färg och inredning var inget svårt beslut och har funnits med i projektet under en lång tid. Men att få ihop det till ett fungerade koncept för en så stor skola med olika ytor för studier, arbete och mat krävde en del av våra arkitekter, säger projektledaren Monica Sjövind.

De nya bilderna är skisser och materialprover som kan visa hur Parkdalaskolan kommer att se ut när eleverna väl kan flytta in vid årsskiftet 2021/2022.

-Ledorden i arbetet med Parkdalaskolan är park, vatten, grönska och årstider där växtlighetens olika färgsättning över året går som en ”grön tråd” genom de olika miljöerna, berättar inredningsarkitekten Anki Andersson från SIR/SAR Horisont Arkitekter.

-När man arbetar med en så pass stor skola är utmaningen att skapa ett sammanhang för hela skolan som ska ha ett gemensamt uttryck och hänga ihop materialmässigt. Men samtidigt behöver vi arbeta med att skapa något eget i färg och val av möbler i exempelvis de olika hemvisterna. Detta underlättar för att hitta rätt, för att känna sig ”hemma” och vara stolt för sin skola, tillägger Anki Andersson.

koncept färgsättning och materialval för Parkdalaskolan

Redan under höstlovet har personal från Skogsgårdsskolan och Snäckebacksskolan fått en digital rundgång genom den nya skolan. Arkitekt Peter Fogelberg och inredningsarkitekt Anki Andersson visade konceptbeskrivningen, bilder och skisser för att alla ska kunna föreställa sig hur det kommer att se ut i den nya skolan.

-Dialogen med berörda verksamheter såsom utbildningsförvaltningen, bibliotek och kost är avgörande för att den nya skolan ska bli så välfungerande som möjligt, samtidigt som det ska kännas trivsamt och modernt, säger Monica Sjövind.

Bilderna visar ett moodboard för konceptet för hela skolan, för material- och färgval och en skiss för hur det kan komma att se ut. Principen är att i de större gemensamma ytorna återspeglas konceptet starkare och med högre intensitet medan det i basrum och mindre ytor är mer återhållet. Även möbler har en gemensamt hållen färgskala över hela huset med mycket träinslag samt några få inslag av starkare kulörer på utvalda möbler likt parkens rabatter med färgstarka blommor.

Genom att arbeta med ett sammanhållet materialval så ger det skolan möjlighet att förändras över tid när verksamheten ser hur de olika miljöerna används bäst.

Fler bilder hittar du här.