Artikeln publicerades 1 juli 2019

Nya detaljplanen för Parkdalaskolan överklagad

Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där nya skolan Parkdalaskolan, ska byggas har överklagats av bland andra företaget Alfa Laval.

Överklagandet har skickats till mark- och miljödomstolen, som också har fått ta emot ytterligare ett överklagande från fastighetsägare i området. Det var i maj som kommunen beslutade om ny detaljplan för kvarteret Svarven som innebär att en skola får byggas där.

Beslutet får kritik av företaget Alfa Laval som ligger i närheten. Kritiken handlar bland annat om att man inte anser det vara lämpligt att bygga en skola i ett industriområde och att trafiksituationen bör ses över, på grund av de tunga fordon som kör där. Företaget anser också att skolans etablering i området skulle kunna innebära ett hinder för dess möjligheter att expandera.

Fastighetsägare i området anser att trafiksituationen måste ses över. Antalet fordon på Folkparksvägen skulle i och med skoletableringen fördubblas, och fastighetsägarna kräver att en ny trafikutredning görs. De anser det också vara nödvändigt att en ny rondell byggs för att klara av den ökade trafiken, som skoletableringen kommer att medföra.