Artikeln publicerades 11 mars 2024

Trygghetsvandring genomförs på Hjorthöjden

Det lokala brottsförebyggande rådet i Ronneby (BRÅ) genomför den 19 mars en trygghetsvandring på Hjorthöjden. Vandringen genomförs årligen på olika platser i kommunen både dag- och nattid.

Under en trygghetsvandring inventeras vilka platser som upplevs trygga och otrygga. I Ronneby kommun vill vi att alla ska känna sig trygga - inte minst i sitt bostadsområde. Samtidigt uppmärksammar vi också platser som fungerar bra och vilka faktorer som bidrar till detta.

Hur går det till?

Vid en trygghetsvandring undersöks utvalda områden utifrån aspekten trygghet/otrygghet. Flera faktorer påverkar känslan av trygghet, exempelvis belysning, skymmande buskage, folkliv och skadegörelse. Intresserade träffas och promenerar tillsammans genom området vid två tillfällen, när det är ljus och när det har blivit mörkt.

De tankar och synpunkter som kommer upp noteras och kan sedan ligga till grund för både större och mindre åtgärder i det fortsatta trygghetsarbetet. Dessa kommer vi att informerar om framöver.

Mer information om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete

Läs mer om lokala Brottsförebyggande rådets arbete.

Har du frågor?

Hör i så fall av dig per e-post till Ronneby kommuns trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund.