Nyheter omsorg & hjälp


 • Utökad satsning på första hjälpen till psykisk hälsa

  För att kunna uppmärksamma och bemöta psykisk ohälsa i tid satsar Ronneby kommun ytterligare på utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen får kommunens medarbetare lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. 

 • Fullspäckat program på temat Livets berg- och dalbana

  Den 6-17 oktober uppmärksammas psykisk hälsa runt om i Blekinge. Då arrangeras den årliga psykiatriveckan och i år är temat Livets berg- och dalbana. Under veckan arrangeras föreläsningar och olika aktiviteter, både fysiskt och digitalt.

 • Så förebygger du fallolyckor

  Många som råkar ut för fallolyckor är äldre. Och fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor läggs in på sjukhus för vård, besöker akutmottagningar och avlider. Men det går att minska risken för fallolyckor. Förutom att träna upp balansen, så spelar kosten och att ha koll på mediciner en stor roll. Och att låta någon annan göra riskfulla aktiviteter.

 • Regional antidopningsvecka

  Ronneby kommun deltar varje år i antidopningsveckan, som i år hålls den 27 september till den 3 oktober. Syftet med veckan är att öka kunskaperna om dopning och visa på riskerna med att använda dopingklassade preparat.

 • Har du ett hjälpmedel som inte används?

  Många invånare i kommunen använder hjälpmedel för att underlätta vardagen. Ibland behövs bara hjälpmedel tillfälligt, och sedan blir de stående och samlar damm. Hjälpmedel som inte behövs längre lämnas tillbaka så att de kan komma till användning hos någon annan som behöver dem.

 • Tillsammans för ett tryggare Ronneby - sommaren 2021

  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med fokus på läget och insatserna under sommaren och information om polisens pågående trygghetsmätning.

 • Råd och stöd till föräldrar med tonårsbarn

  Är du förälder till en ungdom i åldern 12-18 år? Vill du ha tips på hur du kan hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt? Då kan Kometutbildningen vara något för dig.

 • Fler aktiviteter för kommunens äldre

  Den 1 september välkomnar restaurangerna på kommunens vård- och omsorgsboenden i Eringsboda, Backaryd, Kallinge och Bräkne-Hoby besökare igen. Veckan därpå öppnar även mötesplatserna för äldre i Kallinge, Eringsboda och Ronneby.

 • Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

  I mitten av september planeras gruppverksamheten Skilda världar startas i Ronneby kommun. Den riktar sig till barn med skilda föräldrar. Här kan barnen diskutera och dela upplevelser och känslor med varandra tillsammans med två utbildade gruppledare efter att föräldrarna separerat.