Nyheter omsorg & hjälp


 • Akut hjälp till ukrainska flyktingar

  Migrationsverket öppnade för drygt en vecka sedan ett nytt boende för ukrainska flyktingar på Hjorthöjden i Ronneby. Många frivilliga har redan hjälpt till med allt ifrån mat, kläder och köksutrustning. Nu hjälper även Ronneby kommun till i ett akut läge.

 • Tonårsparlören - fakta och tips om ungdomar och alkohol

  Tonåren är en speciell tid i livet. I gränslandet mellan barn och vuxen är det mycket nytt att ta ställning till, som skola, fest, sex och alkohol. Även om du som förälder ibland kan känna dig maktlös, finns det mycket du kan göra. Tonårsparlören är en handbok för föräldrar om ungdomar och alkohol.

 • Ungdomsfullmäktige 2022

  Under ungdsomsfullmäktige den 12 april var det livliga diskussioner. Slutligen enades skolorna om att 50 000 kronor ska läggas på gemensamma utomhusaktiviteter.

 • Tack till 100 frivilliga

  Ronneby kommun är tacksam för det stödet som kommunens invånare visar för att hjälpa ukrainska medborgare på flykt. På en månad har cirka 100 personer anmält sig till en e-tjänst på kommunens hemsida som hanteras av Frivilliga Resursgruppen Ronneby.

 • Trygg hemgång firar 10 år den 10 april

  Trygg hemgång är ett särskilt team som samarbetar med hemsjukvården, hemtjänsten och biståndshandläggare. Syftet med konceptet är att öka möjligheten för patienten att kunna bo kvar hemma och det har visat sig fungera mycket väl. Ronneby kommun var något av en pionjär på området och har inspirerat många andra kommuner i att ta fram liknande lösningar.

 • Ronneby kommun förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

  Ronneby kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. För att förbereda oss på att antalet flyktingar nu kan öka, samverkar vi med flera olika myndigheter och organisationer.

 • Trygghet och brottsprevention står högt på socialförvaltningens agenda

  Socialförvaltningen i Ronneby kommun arbetar med en lång rad insatser och aktiviteter som i många fall är viktiga för berörda grupper eller individer, men ganska okända för den breda allmänheten. Vid socialnämndens sammanträde den 22 februari presenterades en sammanställning över det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete inom förvaltningen som under 2022 bland annat förstärks med två nya tjänster inom det förebyggande teamet.

 • Du spelar roll!

  Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från CAN. Under vecka 7, 14-18 februari uppmärksammar ett flertal verksamheter både i Sverige och andra länder, alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Veckan har namnet "Spela Roll!" och syftar till att uppmärksamma alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.


 • Ny teknik för både knopp och kropp

  Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan i december aktivitetsskärmar på vård- och omsorgsboendena Lindebo, Olsgården och Vidablick. Skärmarna är ett komplement till andra aktiviteter för att främja samvaro, engagemang, skapande, hjärngympa och glädje i vardagen.

 • Gott hjärta och ordning och reda

  Som god man hjälper du en medmänniska med att hålla ordning på räkningar, fylla i blanketter och ibland hjälpa till vid kontakten med myndigheter. Våra nuvarande gode män upplever sitt uppdrag som mycket givande.