Artikeln publicerades 19 december 2023

Fortsatt fokus på samverkan

två personer vid ett skrivbord med papper på

Lokalpolisområdeschef Richard Hagvärn och kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson signerar samverkansöverenskommelsen mellan Ronneby kommun och polisen.

Den 19 december har Ronneby kommun och Lokalpolisområde Karlskrona undertecknat en överenskommelse om fortsatt samverkan inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet med fokus att minska brottsligheten och öka tryggheten i offentlig miljö.

Det ska åstadkommas genom arbete utifrån följande inriktningar:

  • Arbeta kunskapsbaserat enligt EST-metoden (Effektiv Samordning för Trygghet) för att kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder som utgångspunkt för prioritering av insatser
  • Minska antalet brott och otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk, och arbeta aktivt med avhopparverksamhet
  • Öka säkerheten i trafiken
  • Aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information

”Det är glädjande att vi nu kan se fram emot fortsatt samverkan de kommande fyra åren. För att få ett effektivare brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete behöver vi fortsätta arbeta tillsammans utifrån en gemensam lägesbild och bidra med de olika verktyg vi besitter” säger Bibbi Rönnlund trygghetssamordnare i Ronneby kommun.

Den nya samverkansöverenskommelsen gäller mellan 2024 till 2027. Avtalet signerade av kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson och lokalpolisområdeschef Richard Hagwärn.