Val 2022

Rösta i valet 2019

Söndagen den 11 september är det val i Sverige, Blekinge och Ronneby. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Du kommer att få ditt röstkort med posten cirka tre veckor innan valdagen. Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i. Röstkortet innehåller också information om din vallokals adress och öppettider.

Förtidsrösta

Från den 24 augusti kan både kommuninvånare och besökare förtidsrösta på olika platser i Ronneby kommun. Om du vill förtidsrösta måste du ha med dig både röstkortet och en id-handling. När personer förtidsröstar bidrar de till att minska trängsel på valdagen.

Här hittar du information om förtidsröstning i Ronneby kommun

Rösta på valdagen

Om du röstar på valdagen går du till den vallokal du tillhör eller till en röstningslokal. Vilken lokal du tillhör står på röstkortet som kommer med posten omkring tre veckor före valet. Röstar du i din vallokal räcker det med att du har med dig din id-handling men till en röstningslokal måste du ha med dig både röstkortet och din id-handling. Runt om i kommunen finns 19 vallokaler och tre röstningslokaler öppna på söndagen den 11 september.

Här hittar du information om röstning på valdagen

Om du inte kan ta dig till vallokalen

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

Läs om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Rösta med bud

Ett bud kan lämna din röst åt dig. Budet får inte hjälpa väljaren utan transporterar bara väljarens i ordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. För att rösta med bud måste du beställa ett särskilt material.

Läs mer om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan boka en ambulerande röstmottagare. Det är en särskilt förordnad röstmottagare som kommer hem till din bostad och tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal. Ambulerande röstmottagare bokas i förväg.

Här hittar du öppettiderna och kontaktinformation för bokning av den ambulerande röstmottagningen.