Så röstar du

Vem kan rösta, hur gör man? Här får du svar på dina frågor om hur valet går till. Framåt sommaren kommer informationen att uppdateras med datum, tider och adresser för röstlokaler, förtidsröstning mfl.

Vem kan rösta?

Rösta i valet 9 september

Rösträtt

Vid samtliga val är grundförutsättningen för rösträtt att väljaren fyllt 18 år senast på valdagen. Vidare finns det särskilda regler som måste uppfyllas för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Väljaren har rösträtt till riksdagen om denne är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

  • väljaren har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om denne är:
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Väljaren har rösträtt till Europaparlamentet om denne är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till röstlängden.

Röstlängd

De personer som uppfyller kriterierna för rösträtt blir automatiskt upptagna i röstlängden. Väljaren behöver inte anmäla sig till röstlängden utan uppgifterna hämtas automatiskt från Skatteverkets register över folkbokföring.
Innan valet tas en röstlängd per valdistrikt fram där endast de personer i distriktet som har rösträtt finns med.

Undantaget är utlandssvenskar som vart tionde år via Skatteverket måste anmäla sig till röstlängden för att finnas kvar i den.

Röstkort

Alla medborgare som har rösträtt och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.
På röstkortet står vilka val väljaren har rösträtt i och vallokalens adress samt öppettider. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen.

Legitimation

För att få rösta måste identiteten hos väljaren kunna styrkas. Om väljaren inte är känd hos röstmottagaren måste en giltig id-handling kunna uppvisas. En sådan id-handling kan utgöras av id-kort, pass eller körkort.
Om id-handling saknas kan väljarens identitet även intygas av annan person som då ska kunna uppvisa giltig id-handling.

Var och när kan du rösta?

Förtidsrösta

Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen. Du kan förtidsrösta fram till och med valdagen. Mer information kommer.

Rösta i din vallokal

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen och vallokalens öppettider. Mer information kommer.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan tar med din röst till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Mer information kommer.

Rösta från utlandet

Det går att rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat. Mer information finns på valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Vad händer efter valet?

Rösträkning i vallokalen

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats. Samtliga röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats till valdistriktet räknas.

Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för alla som vill följa förrättningen.

Rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valet sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Vid onsdagsräkningen räknas de förtidsröster som inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen (ca 1-2 procent av samtliga förtidsröster) samt brevröster från utlandet.

Slutlig rösträkning

Valets slutgiltiga rösträkning sker hos länsstyrelsen.