2 kretslopp, ett biologiskt och ett tekniskt

Cirkulär ekonomi

Syftet med cirkulär ekonomi är att aldrig förlora en resurs. Ronneby Kommun inspireras av konceptet Cradle to Cradle® som ett verktyg för att uppnå cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi tar oss från dagens linjära sätt att tänka (råvaror - produktion - avfall) och omdefinierar hur vi ser på tillväxt så att fokus hamnar på positiva samhällseffekter. Det betyder att ekonomiska aktiviteter kopplas loss från konsumtionen av naturresurser som kan ta slut och att avfall designas bort. Med förnyelsebar energi som drivkraft bygger den cirkulära modellen ekonomiskt, ekologiskt och socialt kapital. Idén är alltså att vi ska kunna fortsätta ha ekonomisk tillväxt men utan att förstöra för kommande generationer. Cirkulär ekonomi baseras på tre principer:

  • Designa bort avfall och föroreningar
  • Håll produkter och material i användning
  • Förnya naturliga system

Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen. Även många stora och små företag ser fördelar och deltar aktivt i övergången till cirkulär ekonomi. Exempel på sådana företag är IKEA, H&M och Tarkett.

Den centrala förespråkaren av cirkulär ekonomi är Ellen Macarthur Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På deras hemsida finns det ett stort urval av material.

I Ronneby Kommun ser vi cirkulär ekonomi som en vision och ett mål att försöka uppnå. För att effektivt komma dit har vi valt Cradle to Cradle® som vår metod.