Hållbar cirkulär it

I Ronneby ska vi tänka digitalt först för att kunna möta framtidens utmaningar. För att samtidigt som vi digitaliserar och använder datorer, surfplattor, mobiler m.m. även värna om vår planet och våra resurser ser vi hela tiden över vår livscykelhantering av våra IT-produkter.

För oss innebär hållbar livscykelhantering att ta ansvar för hela IT-produktens livscykel. Hållbarhet skapas genom aktiviteter inom en produkts livscykel med målet att minimera avfall, från såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv. På IT-enheten har vi sedan början av 2022 ett mål om att 100% av det vi köper ska återlämnas för att återanvändas eller återvinnas. Det innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller i någon form hanteras, konfigureras eller supporteras av IT-enheten återförs i en kvalitetssäkrad återtagsprocess med en optimal fördelning mellan återanvändning och återvinning.

Den absolut största delen i klimatbesparingen – över 95 procent – kommer från att inte tillverka nya produkter. Att återbruka en bärbar dator istället för att köpa en ny kan i snitt spara 280 kg koldioxidutsläpp. Att återbruka datorskärmar ger ännu större besparing – hela 520 kg koldioxidutsläpp i snitt.

När IT-enheten får in utrustning från verksamheterna gör vi en översyn och ser om det går att använda den i någon annan verksamhet i kommunkoncernen. Många gånger kan vi skicka utrustningen vidare så att livscykeln blir längre. Det som inte kan användas längre skickar vi till vår leverantör som i sin tur går igenom dem och ser om något kan säljas vidare på begagnatmarknaden i övriga Europa. Om det blir ett överskott får vi betalning för detta som ofta täcker kostnaderna för frakt med mera. Det som inte går att använda igen återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

Statistiken nedan på återlämnad IT-utrustning de senaste 3 åren talar sitt tydliga språk. Arbetar vi strategisk rätt kan vi nå vårt mål om 100% återtag.

2020: 2%
2021: 9%
2022: 95%

Ronneby kommuns IT-enhet är stolta att vi kan bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck.