Artikeln publicerades 12 februari 2024

Fritidsledare utbildade mentorer inom MVP Fritid

MVP Fritid är ett metodmaterial anpassat för att jobba våldspreventivt med barn och unga ute på fritidsgårdarna. Dess syfte är att uppmärksamma olika typer av våld, att synliggöra normer och framför allt att uppmuntra andra till att bli "aktiva åskådare".

Utbildningen genomfördes under tre heldagar och hölls av utbildare från organisationen MÄN som förvaltar metodmaterialet. På utbildningen deltog fritidsledare från Ronneby- och Karlskrona Kommun.

En grundbult i MVP Fritid är att bredda bilden av vad våld är. Våld är inte bara slag och sparkar, utan även sådant som mobbning och trakasserier. En bredare förståelse av våld gör det också lättare att göra något åt våldet. Det är både svårt och farligt för en själv att försöka stoppa ett pågående slagsmål, men vi kan alla göra något innan en situation har gått så långt. MVP Fritid hjälper ungdomarna att fundera över hur man kan agera mot våld, innan våldet eskalerar. Tillsammans kan vi förebygga våldet."

-Citat från metodutvecklare av MVP Fritid

Fritidsgårdsverksamheten ser det nya metodmaterialet som ett bra komplement till det arbete som redan förs kring barn och ungas välmående, samt öppnar upp möjligheten för mer spontana samtal och övningar med fritidsgårdarnas besökare.