Artikeln publicerades 30 januari 2024

Fritidsgårdarna jobbar för inkludering med HBTQI-certifiering

HBTQI fridtidsgårdarna

En HBTQI-certifiering är ett långsiktigt och systematiskt sätt att jobba med mångfald, anti-diskriminering och inkluderande bemötande som Ronneby kommuns fritidsledare nu har utbildat sig i.

Under hösten 2023 deltog Ronneby Kommuns fritidsledare i Samkrafters utbildning för HBTQI-certifiering av kommunens fritidsgårdar. Certifieringen genomfördes utifrån tre moment under en och en halv dags utbildning.

För att öka kompetensen inom HBTQI hölls föreläsningar i bl.a. HBTQI-historia, diskrimineringsgrunder, normer och rättigheter. Det utfördes även gemensamma övningar och diskussioner kring ämnet. Genom workshops tillsammans med Samkrafter arbetar fritidsgårdarna fram en handlingsplan, utifrån vilken jämlikhet och inkludering ska kunna stärkas i den dagliga verksamheten, både internt och externt. Målet är barn och unga ska kunna känna sig trygga och respekterade på fritidsgårdarna.

Målet med certifieringen är att skapa en miljö och aktiviteter på fritidsgårdarna som är inkluderande för alla. Det är viktigt att vi som fritidsledare och trygga vuxna är medvetna om vad vi sänder ut för signaler till våra unga. I grund och botten handlar HBTQI+ certifieringen för oss om att fritidsgårdarna vill ha en gemensam kunskapsbas att stå på. Syftet är att höja vår kompetens och skapa en miljö där alla barn och unga känner sig välkomna.

- Fritidsledarna

Fritidsgårdsverksamheten ser HBTQI-certifieringen som ännu en pusselbit i sin strävan mot att alla ska få känna sig inkluderade och våga vara sig själva.