Mobbing, våld och kränkningar

Ingen får göra dig illa – varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel slå dig eller utsätta dig för sexuella övergrepp. Men ibland händer det att barn, unga eller vuxna gör sådana saker ändå. Då kan du få stöd och hjälp.

Mobbing i skolan

Det är rektorns ansvar att ingen blir mobbad i skolan. Blir du, eller någon annan, ändå mobbad ska du gå till en vuxen och få hjälp. Det kan vara en förälder, din lärare, skolsköterskan, skolkuratorn eller någon annan du litar på.

Läs mer om Mobbing, trygghet och säkerhet i Ronneby kommun.
Läs mer om mobbing på UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld och kränkningar

Du har rätt att vara den du är, så länge du inte kränker någon annan. Du får prata ditt språk och tillhöra din religion och din etniska och kulturella bakgrund. Du har också rätt till din sexuella läggning och det kön du upplever att du har. Allt det här är en del av din identitet och ingen får kränka dig på grund av den du är!

#metoo och sexuella övergrepp

Om någon tar på dig på ett sätt som känns otrevligt kallas det sexuella trakasserier. Ingen får göra så mot dig. Det är personen som tafsar och trakasserar som gör fel – inte du.

Hösten 2017 kom #metoo. Då var det många som vågade berätta att de blivit sexuellt trakasserade. Flera kändisar, sångare och artister hade också råkat ut för att någon tafsat på dem. Några hade blivit lurade till att ta av kläder eller ha kroppskontakt eller sex fast de inte ville.
Om någon tafsar eller lurar dig - berätta du också!

 

Här kan du berätta

Ingen får göra dig illa - varken genom att säga eller göra sådant som är otrevligt. Tyvärr händer det ändå ibland. Då kan du få stöd och hjälp här:

  • Gå till skolsköterskan eller skolkuratorn, eller berätta för någon annan vuxen på skolan som du litar på.
  • Är du 13-25 år kan du kontakta ungdomsmottagningen, UMO.
    länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    Ring till utredningsenheten på socialkontoret i Ronneby och få råd och stöd.
  • Kontakta SESAM om du vill prata om hot och våld. Du kan till exempel ringa om du är tillsammans med någon du är rädd för, om du inte får välja partner själv eller om du varit utsatt för våldtäkt.
  • Läs mer om våld och övergrepp på 1177.selänk till annan webbplats
  • Läs mer om sexuellaövergrepp på UMO.selänk till annan webbplats