Artikeln publicerades 29 februari 2024

Länsgemensamt avtal om tillgång till bandvagnar

Bandvagnar

Nu har ett länsgemensamt avtal tecknats som ger regionen, Blekinges fem kommuner och länets båda räddningstjänster tillgång till viktiga resurser i händelse av kris.

Det handlar om bandvagnar, sjukvårdstält och annat som organisationen FAK Blekinge och Gränslös samverkan kan tillhandahålla.

Frivilliga Automobilkåren Blekinge och Gränslös samverkan är en frivillig försvarsorganisation som bland annat har tillgång till bandvagnar. Bandvagnar är terränggående fordon som kan användas där fordon på hjul inte tar sig fram.

Länets fem kommuner, Region Blekinge och räddningstjänsterna i östra och västra Blekinge har sedan tidigare haft olika tillgång till den här typen av resurser, men nu har ett länsgemensamt avtal tecknats som kommer underlätta samverkan och stärka den gemensamma civila beredskapen.

– Utökat samarbete är en nödvändighet för att möta de utmaningar som bland annat det förändrade omvärldsläget ger oss. Det här är ett exempel på hur vi arbetar tillsammans i Blekinge med att stärka vår gemensamma beredskap, säger Heike Rosenquist, Kris - och beredskapsstrateg på Ronneby kommun.

FAK Blekinge och Gränslös samverkans bandvagnar har tidigare bland annat använts för att hjälpa hemtjänstpersonal att ta sig fram i samband med kraftiga snöstormar. Organisationen tillhandahåller även sjukvårdstält som tidigare använts i samband med provtagning under coronapandemin och vid färjeläget i Karlskrona under flyktingkrisen.

Det länsgemensamma avtalet sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning.