Artikeln publicerades 28 februari 2024

Tips för att förhindra brott

Symbol för grannsamverkan en röd triangel med en gul innanför som bakgrund och en delad kofot med texten samverkan mot brott

Stöldskyddsföreningen och Polisen tipsar om en rad saker du kan göra för att förhindra brott och skadegörelse. Dessa innehåller konkreta råd hur du kan skydda hemmet, bilen, cykeln eller båten.

För att öka tryggheten och minska inbrotten i sitt bostadsområde är Grannsamverkan den främsta och bästa metoden. Att lära känna sina grannar och hjälpas åt och få bättre koll på vad som händer i området ökar känslan av trygghet. En ökad medvetenhet och engagemang hos de boende gör området mindre aktivt för tjuven som inte vill bli sedd eller få frågor om sin närvaro. Du kan läsa mer om grannsamverkan här.

Vi har samlat några fler tips från Polisen eller Stöldskyddsföreningen nedan.

Förhindra inbrott i bostad/villa/fritidshus

 • Alla entrédörrar bör vara av god kvalitet och försedda med godkänt lås
 • Komplettera gärna dörrarna med dörrkik
 • Glöm inte bort att dörrar till balkong, altan och terrass också är entrédörrar
 • Fönster bör vara av god kvalitet och helst försedda med fönsterlås
 • Vid behov kan komplettering med inbrottslarm göras
 • Ha en förteckning över värdefulla saker och fotografera gärna dessa
 • Häng inte hus- och garagenycklar precis innanför dörren

Om du lämnar bostaden över dagen

 • Lås ordentligt och kontrollera att fönstren är stängda
 • Skylta inte med att det är tomt
 • Sätt timer på utvalda lampor
 • Sätt timer på radion, tänk på grannarna så att det inte är på för högt

Om du lämnar bostaden en längre tid

 • Be en granne eller vän att tömma brevlådan och se till bostaden
 • Dra inte för gardiner och persienner
 • Sätt timer på utvalda lampor
 • Sätt timer på radion
 • Be en granne eller vän att klippa gräsmattan eller skotta snö
 • Be en granne att parkera sin bil på din parkeringsplats
 • Skrivbords- eller byrålådor behöver inte låsas, blir det inbrott bryts de upp
 • Förvara värdesaker i ett bankfack

Cykeln

 • Ha ett bra lås på cykeln och använd det
 • Lås fast cykeln i ett stadigt föremål så att den inte kan lyftas iväg
 • Förvara cykeln inlåst på natten
 • Gå med i cykelregistret
 • På vissa cyklar kan man lätt ta bort sadeln vilket gör cykeln mindre attraktiv

Bilen

 • Lås bilen
 • Förvara bilnycklar så att de inte är lättillgängliga
 • Töm bilen själv, lämna inte dyra solglasögon och mobiltelefoner framme
 • Använd larm
 • Parkera bilen på en upplyst plats
 • Använd rattstång eller liknande för att förhindra tillgrepp

Båten

 • Ha motorlås och koppla strömmen genom dold strömbrytare eller bränslespärr
 • Förtöj på upplyst plats
 • Ha godkända lås och kättingar
 • Lämna inga värdeföremål i båten
 • Märk båten, motor och tillbehör
 • Fotografera båten
 • Ha namnskylt på båten

Förebygg skadegörelse och våldsbrott

 • Ha tillsyn över platser där våld och/eller skadegörelse förekommer
 • Blir du vittne - tillkalla polis!
 • Kontakta sociala myndigheter/kvinnojour/brottsofferjour
 • Åtgärda uppkomna skador för att inte locka till fortsatt skadegörelse
 • Lys upp mörka områden på tomten så blir det svårare att gömma sig
 • Använd ditt civilkurage - men med förnuft, ring alltid polis vid brott!
 • Anmäl alltid skadegörelse

Fler tips

Stöldskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats.

Polisens hemsida (skydda dig mot bott) Länk till annan webbplats.

Grannsamverkan

Även ditt försäkringsbolag brukar ha bra informationsmaterial och tips hur du kan skydda dig, din verksamhet eller ditt egendom mot brott.