Artikeln publicerades 27 november 2023

Stabilt resultat i årets trygghetsmätning

Polisens årliga trygghetsmätning visar på en stabil trygghetskänsla bland Ronneby kommuns invånare. Värdet ligger på samma nivå som förra året, på en 2:a, vilket beskrivs som tryggt.

Detta trots den höjda säkerhetsnivån i landet och en omvärld som av många upplevs som otrygg.

-Jag ser årets resultat som en signal på att vi gör ett bra och stabilt jobb tillsammans. Den upplevda känslan av otrygghet blir bättre men vi måste fortsätta vårt arbete för att stärka det kollektiva självförtroendet i Ronneby. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen att aktivt och tillsammans förebygga för att ytterligare öka känslan av trygghet. Alla aktörer behövs och varje Ronnebybo spelar roll, säger kommunpolisen Anna Johansson.

Det generella trygghetsindexet för hela kommunen ligger på 2, vilket är samma nivå som 2022 och beskrivs i analysmodellen som tryggt.

Särskilt positivt är utvecklingen gällande nedskräpning och skadegörelse där respondenterna anger att detta har minskat och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. I Ronneby tätort hade vi ett indexvärde på 3 under förra året som nu har förbättrats till 1,5.

Utanför tätorterna Ronneby och Kallinge är siffrorna ännu lägre och de boende i dessa områden beskriver att de känner sig väldigt trygga. Ett problemområde som beskrivs i alla kommundelar är att de boende upplever att bilar kör för fort.

Vad har vi gjort?

Under 2023 har Ronneby kommun satsat extra mycket på nattvandrande föreningar så att totalt 49 nattvandringar genomfördes under året, vilket är det högsta antalet på senare år. Vi har även genomfört en rad utbildningar och gemensamma aktiviteter för tjänstepersoner, lokala näringsidkare, handlare och fastighetsägare som ska stärka samverkan och höja trygghetskänslan. Aktiviteterna på sommartorget är ytterligare en trygghetsfrämjande insats för att locka Ronnebyborna till centrum vid olika tider på dygnet och på så sätt öka trygghetskänslan för fler. Under den mörka årstiden är belysning en viktig faktor för att öka känslan av trygghet. Där kan lyftas fram att Ronneby kommun bytt ut ca 90 % av gatlyktorna till LED-belysning, så att energisparande insatser går hand i hand med det trygghetsfrämjande arbetet.

– Politikerna i Ronneby kommun är eniga över partigränserna att vi ska fortsatt fokusera på det trygghetsfrämjande arbetet, vilket ger även en trygghet för övriga aktörer att kunna fortsätta. Jag är stolt att vi gemensamt polisen, lokala fastighetsägare, kommunala tjänstepersoner, politiker, föreningar och privatpersoner drar åt samma håll, för då händer det grejer. Och det kommer vi att fortsätta med, säger Kenneth Michaelsson, ordförande lokala BRÅ.

Richard Hagvärn är lokalpolisområdeschef och han tycker att den fördjupade samverkan försätter bära frukt i Ronneby:

– Polis i nära samarbete med kommunen och andra aktörer i Ronneby har nu fortsatt leverera. Tillsammans kan vi rikta våra olika resurser där de ger mest effekt.

Om undersökningen
Nästan 1 500 slumpvist utvalda Ronnebybor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och ca 53 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga. I mätningen anges ett indexvärde för trygghetskänslan, där siffran 2 motsvarar det som allmänt är accepterat som ”tryggt”. Skalan går från 0 (närmast obefintligt problem) till 6 (alarmerande påtagligt problem).

Mer information

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se Länk till annan webbplats..

Information om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete finns på hemsidan.