Artikeln publicerades 25 september 2023

Trygghetspunkter märks ut

Under beredskapsveckan märks kommunens nya trygghetspunkter ut. Dessa finns i Kallinge, Eringsboda, Hallabro, Bräkne-Hoby och Ronneby.

Vad är en trygghetspunkt?

Skulle en samhällskris, som exempelvis ett långvarigt elavbrott eller långvariga konsekvenser av en storm inträffa i Ronneby, kan en eller flera av kommunens trygghetspunkter komma att öppnas upp. På Ronneby kommuns trygghetspunkter kan kommuninvånare få värme, varm dryck och information. Allt beroende på situation och behov.

Följande trygghetspunkter finns i kommunen:

Ronneby kommuns trygghetspunkter (här ges även information)

  • Ronneby (Gymnasieskolan Knut Hahn och vård- och omsorgsboendet Vidablick)
  • Kallinge (Kallingeskolan, sporthall)
  • Hallabro (Hallabroskolan)
  • Eringsboda (Eringsbodaskolan)
  • Bräkne-Hoby (Hobyskolan)

Framöver och vid behov kan även så kallade informationspunkter utses, där invånarna kan få information om den aktuella händelsen. I dagsläget är dessa inte specificerade.

Under vecka 39 (beredskapsveckan) märks dessa trygghetspunkter ut med skyltar.

Beslut om att öppna en trygghetspunkt

Om hela eller delar av kommunen drabbas av en samhällsstörning, görs en prioritering över vilka åtgärder som behövs. Om bedömning görs att en eller flera trygghetspunkter behöver öppnas upp, fattas det beslut av ansvariga på kommunen.

Arbete pågår

I dagsläget finns det enbart ett beslut om placeringen av kommunens trygghetspunkter Pdf, 1.1 MB.. Arbetet fortsätter med att stärka upp dessa platser med bland annat reservkraft. Arbetet har även påbörjats med bemanning av trygghetspunkterna vid en eventuell kris. Mer information kommer.

Hur vet jag att en trygghetspunkt har eller ska aktivera?

Ronneby kommun kommer informera om en trygghetspunkt öppnas upp via kommunens egna informationskanaler. Om de digitala kanalerna inte går att använda, kan P4 Blekinges kanaler användas. Detta då de är vår beredskapskanal. Vi har även möjlighet att använda anslagstavlor och att sprida information inom våra verksamheter.

När en trygghetspunkt är öppen, kommer Ronneby kommuns flagga att vara utplacerad i närheten av platsen.