Artikeln publicerades 16 maj 2023

Informationsfolder om oxikodon till Ronnebys ungdomar, föräldrar och lärare

Sedan en tid tillbaka har det skett en oroväckande ökning bland unga vuxna av oxikodonmissbruk även i Ronneby. Oxycontin är ett av de vanligaste handelsnamnen. Av den anledningen har vi, polis och Ronneby kommun med stöd av Länsstyrelsen Blekinge sammanställt kortfattad information i förebyggande syfte om konsekvenserna av missbruk av oxikodon.

Vad är oxikodon?

  • Oxikodon är en kraftigt smärtstillande substans som tillhör gruppen Opioider. Det beskrivs ofta som syntetiskt heroin.
  • Oxikodon är snabbt beroendeframkallande och det är svårt att sluta utan hjälp.
  • Oxikodon är lätt att feldosera.
  • Abstinensen efter Oxikodon yttrar sig ofta som svår ångest och självmordstankar. Men även svettningar, gåshud, illamående, kräkningar, diarré, nedstämdhet, oro och vidgade pupiller är vanliga abstinenssymtom.
  • Oxikodon är dyrt! Priset är mellan 250-500kr/tablett.
  • Det är vanligt att Oxikodonmissbruk medför andra brott som ett sätt att finansiera missbruket, exempelvis stölder, rån och utpressning.

Så upptäcker du missbruk

  • Spår efter oxikodonmissbruk kan vara bränt aluminiumfolie, då tabletterna ofta röks.
  • Ha koll på ditt barns/ungdoms ekonomi! Kolla swishhistoriken, har ditt barn tagit emot eller fått ”omotiverade” swishar eller har ditt barn mycket kontanter?
  • Alla reagerar olika men märker ni att ert barn/ ungdom ändrar beteende, vänd er till kommunen eller sjukvården för hjälp eller rådgivning!

Det finns hjälp att få

Ladda ner foldern Pdf, 1.5 MB.

Du kan ladda ner folderna om oxikodon även som pdf Pdf, 1.5 MB. för att kunna skicka vidare eller skriva ut. Foldern har tidigare skickats till skolpersonal, elever och vårdnadshavare på högstadiet och gymnasiet i Ronneby kommun. Önskar du en utskriven version av foldern är du välkommen att besöka Kontaktcenter i Stadshuset.