Egen brunn

Här finns information för dig som tar ditt dricksvatten ur egen brunn. Du kan också läsa om dricksvattenprov och vad du kan göra om kvalitén på ditt dricksvatten skulle bli dålig.

Behöver du hjälp?

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan ge dig hjälp på olika sätt:

  • Vi kan hjälpa dig om du har fått en dålig kvalitet på ditt dricksvatten. Med oss kan du diskutera orsaker, om du behöver ta prov, länspumpa med mera.
  • Vi hjälper till att tolka resultat av vattenprov och ge råd om det kan behöva installeras filter eller göras någon annan åtgärd.