Artikeln publicerades 25 april 2024

Lägsta långtidsarbetslösheten i Ronneby sedan september 2015

Inte sedan september 2015 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Ronneby. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.

två kvinnor och en man jobbar vid en dator

I mars hade 720 Ronnebybor varit arbetslösa i minst ett år. 720 personer motsvarar 5,4 procent av arbetskraften i kommunen. Ronneby kommun hade tredje högst andel långtidsarbetslösa i landet i mars. 279 av de långtidsarbetslösa i Ronneby är födda i Sverige, medan 441 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 2,6 procent, medan den är sex gånger så hög – 16,2 procent – bland de födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

-Den största anledningen till att långtidsarbetslösheten gått ner handlar om väl utvecklad samverkan och långsiktigt arbete. Vi är flera parter som gör att siffrorna pekar neråt och att fler personer har kommit i sysselsättning och i ett innanförskap säger Anna Campbell Midenhag, Projektledare på Enheten för Arbetsmarknad & integration.

En av förutsättningarna är näringslivsenhetens arbete för att få till etableringar i Ronneby Kommun, vilket är en framgångsfaktor. En annan är samverkan, främst genom Ronneby Kommuns lokala överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Där har kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans i arbetsgrupper definierat flera konkreta områden i hur vi ska få fler personer till arbete och studier. I arbetsgrupperna finns representanter från Vuxenutbildningen, Näringslivsenheten, Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, och så klart Arbetsförmedlingen.

Framgången är att vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål och tar fullt ägandeskap om innehåll och aktiviteter för att lyckas få människor i jobb eller studier. Det är även viktigt att lyfta fram vår samverkan med civilsamhället och arbetsförmedlingens upphandlade leverantörer, som exempelvis Rusta- och matchaaktörer.

Anna fortsätter:

- Vi på arbetsmarknadsenheten arbetar även med att rusta och coacha personer att komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar om att visa på yrkesområden som har behov av personal, coacha personer till utveckling och tro på varje människas potential att hitta sin väg. Visa på goda exempel och vad som krävs för att ta sig vidare. Vi anpassar innehåll i aktiviteter utifrån hur målgruppen ser ut. Vilket under de senaste åren har varit språkstärkande insatser som komplement till SFI, kunskap om den svenska arbetsmarknaden och motiverande insatser. Genom projektmedel har vi haft möjlighet att arbeta kvalitativt med målgruppen. Som exempelvis riktade insatser mot t ex kvinnor som aldrig tidigare arbetat i sitt hemland.

- Vi har även investerat i en interkulturell utbildning till medarbetarna inom arbetsmarknad- och försörjningsenheten. Detta för att öka förståelsen för målgruppen och deras behov. Att förstå skillnaden från den kultur och kontext de kommer ifrån och därmed också kunna överbrygga hinder snabbare och med större förståelse, gör att de fortare kan komma i självförsörjning.

Mer information och kontakt

Anna Campbell Midenhag, Projektledare, Enheten för Arbetsmarknad & Integration
Telefon: 0457-61 85 75 E-post: anna.campbellmidenhag1@ronneby.se