För dig som är anställd i Ronneby kommun

Som anställd i Ronneby kommun har du ett flertal förmåner. Ett par av förmånerna som vi i Ronneby kommun erbjuder hittar du här.

Friskvård

Som anställd i Ronneby kommun har du möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, dock under förutsättning att verksamhetens så tillåter. Om du heller vill kan du en gång per år välja friskvårdsbidrag, istället för friskvårdstimme, vilket innebär att du då kan avropa upp till 1 500 kr/kalenderår för ett flertal aktiviteter som omfattas.

Vi kan även erbjuda ett Hälsotek. Via Hälsoteket kan du som medarbetare låna och ta del av kommunens friskvårdssortiment. Till exempel kan du låna TRX-band, stegräknare, hantlar, hopprep, nackmassageband, stavar, foam-roller och mycket mer som underlättar och inspirerar till rörelse och träning.

Årskort Blekingetrafiken

Som anställd i Ronneby kommun har du möjlighet att köpa årskortet mot löneavdrag. Med årskortet reser du obegränsat året runt men betalar endast för 8,5 månader. För att kunna göra detta krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Mer information kan du få av Kontaktcenter som du når på 0457-61 80 00.

Flexibel arbetstid

I Ronneby kommun har vi ett lokalt kollektivavtal om Flextid. Vad det innebär i just den verksamheten du arbetar kommer då få ta del av under introduktionen.

Löneväxling till pension

Ronneby kommun erbjuder möjligheten att löneväxla till pension. Det innebär att du kan avstå en del av din lön och istället få den insatt i en tjänstepensionsförsäkring.

Löneväxling till pension är ett slags pensionssparande. Du avstår en del av bruttolönen och arbetsgivaren sätter istället in pengarna i en tjänstepensionsförsäkring. Växlingen sker genom att ett belopp dras av på bruttolönen varje månad. När du löneväxlar till pension blir kommunens kostnad lägre. Istället för sociala avgifter på utbetald lön betalas en särskild löneskatt på pensionsavsättningen. Mellanskillnaden kommer dig tillgodo genom att avsättning till tjänstepensionsförsäkringen höjs med ett så kallat premietillägg.

Personalklubb

Ronneby kommun är medlem i Personalklubbar i Sydost. Det innebär att du som medarbetare i Ronneby kommun kan ta del av resor som personalklubben ordnar. Du kan även boka platser till ett valfritt antal medföljande som inte är medlemmar. Läs mer på Personalklubbens hemsida Länk till annan webbplats..

Därutöver finns förmåner som är kollektivavtalade. Dessa är:

Semester

Inom Ronneby kommun sammanfaller intjänande och semesterår vilket innebär att du får betald semester från första anställningsdagen. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar. Detta gäller dig som är anställd på Allmänna bestämmelse (ej ferie- eller uppehållstjänst).

Vid föräldraledighet

Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du föräldrapenningstillägg av din arbetsgivare. Tillägget motsvarar 10 % av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till barnet är två år. Detta gäller under förutsättning att du tar ut föräldrapenning och har varit anställd hos oss under minst ett år. Om din lön överstiger försäkringskassans tak finns särskilda regler. Läs mer i vårt centrala kollektivavtal på SKRs hemsida Länk till annan webbplats..

Tjänstepension

Varje år avsätter vi som arbetsgivare pengar till din tjänstepension. Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta dina pensionspengar. Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd på KPA Pension. Läs mer om din tjänstepension på KPA pensions hemsida Länk till annan webbplats..

Kompensation vid långvarig sjukdom

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada får du som medarbetare i Ronneby kommun under sjukdag 15-90 sjuklön på 10 % av den lön du går miste om. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjuk­penning betalar vi dessutom en extra utfyllnad på din lön. Se mer i vårt kollektivavtal på SKRs hemsida Länk till annan webbplats..

Om du är sjuk längre än 90 dagar kan du få omkring 10 % ersättning av din lön upp till ”taket” genom en försäkring som vi som arbetsgivare har – Avtalsgruppförsäkringen (AGS-KL). Läs mer på AFA försäkring Länk till annan webbplats..

Försäkringar

Utöver ovan nämnda försäkring vid långvarig sjukdom har vi som arbetsgivare försäkring vid arbetsskada, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Dessutom har vi en försäkring som ger dina efterlevande ersättning om du avlidit. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL). Läs mer på AFA försäkring. Länk till annan webbplats.

Om du skulle bli uppsagd

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få hjälp av Omställningsfonden för att komma vidare till ett nytt jobb. Vi som arbetsgivare kan även i vissa situationer ansöka om medel för att du till exempel ska ha möjlighet att kompetensutveckla dig till ett annat arbete eller yrke för att undvika arbetsbrist. Läs mer på Omställningsfondens hemsida Länk till annan webbplats..

Kompetensstöd och omställningsstudiestöd

Vi är anslutna till omställningsavtalet (KOM-KR) vilket innebär att du som medarbetare kan få kompetens- och omställningsstöd via Omställningsfonden. Läs mer på Omställningsfondens webbsida. Länk till annan webbplats.

Delaktighet och påverkan

Ronneby kommun och sexton fackliga parter har ett lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Målet med vårt samverkansavtal är att det ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Parternas målsättning är att använda dialog som metod för samverkan och få alla medarbetare delaktiga och ta sitt medarbetaransvar. Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas direkt av dem som berörs i sitt arbete. Det kan ske genom dialog i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffen (APT) och i samband med medarbetarsamtalet. Samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna sker i samverkansgruppen.

Har du frågor?

Är du redan anställd inom Ronneby kommun kan du ställa eventuella frågor även kring dina förmåner till din chef. I annat fall är du välkommen att mejla till oss på personal@ronneby.se.