Artikeln publicerades 18 augusti 2023

Ronneby kommun följer händelseutvecklingen efter att terrorhotnivån har höjts

Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen (SÄPO). Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Ronneby kommun följer händelseutvecklingen noggrant och i nära samarbete med övriga myndigheter och aktörer.

Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. SÄPO betonar att beslutet inte beror på någon enskild händelse utan en samlad analys. Myndigheten bedömer även att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Ronneby kommun följer händelseutvecklingen noggrant i nära samarbete med övriga myndigheter och aktörer. Så samlade Länsstyrelsen Blekinge i dag kommuner, region, räddningstjänst, polismyndigheten och Försvarsmakten till en samverkanskonferens. Under mötet delade Blekinges aktörer lägesbilder med varandra och vi kunde konstatera att vi är väl förberedda.

Att tänka på

Som Ronnebybor ska vi leva som vanligt men vara extra vaksamma. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas information. Tro inte på och dela inte obekräftad information eller rykten. Var källkritisk. Ser du något avvikande i din vardag är det viktigt att snabbt rapportera det till polisen Länk till annan webbplats.. Det kan vara en avgörande pusselbit.

Dialog om tillställningar

Ronneby kommun samverkar med Länsstyrelsen och Polismyndigheten, som har en tät dialog kring hotbilden i Blekinge. Polisen kommer också ha dialog med arrangörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i länet. Bedömning görs vid varje enskilt tillfälle utifrån lägesbild och eventuell hotbild.

Mer information

Mer information hittar du på sakerhetspolisen.se Länk till annan webbplats. och polisens hemsida om den höjda terrorhotnivån Länk till annan webbplats..