Nyheter Kommun & politik

Här hittar du information om sådant som är nytt eller ändrat i övergripande kommunfrågor.

Nyheter


 • Internationella gäster på besök i Ronneby

  Under förra veckan har delegationer från fem av kommunens vänorter besökt Ronneby för att öka förståelsen för varandra och på så sätt stödja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa.

 • Information om EU-valet 2024

  Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Här hittar du all information du behöver för att rösta i Ronneby.

 • Ta en titt på Axplock 2023

  Vad betyder siffrorna i årsredovisningen 2023 för medborgarna i vardagen?

 • Ronneby ledande inom arbetet med ungas fritid och inflytande

  Varje år granskar UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) kommunens arbete med ungas fritid, inflytande och med det ANDT-preventiva arbetet. I år var det särskilt fokus på temat hbtq+ och hur kommunen arbetar med unga hbtq+ personer.

 • Val till Europaparlamentet 2024

  Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet, men redan från den 22 maj kan man förtidsrösta i Ronneby. Här hittar du all information du behöver.

 • Högstadielever intog Ronnebysalen

  Under tisdagen den 13 februari anordnades ungdomsfullmäktige med elever från samtliga högstadieskolor i kommunen. Efter en livlig debatt fick Parkdalaskolans motion om Tivolibiljetter flest röster.

 • Ronnebys ungdomar möter lokalpolitiker

  Under förra veckan besökte lokalpolitiker från alla partier högstadieskolorna i Ronneby kommun för att lyssna på och samtala med ungdomarna om frågorna som berör dom.

 • Ronneby kommun följer händelseutvecklingen efter att terrorhotnivån har höjts

  Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen (SÄPO). Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Ronneby kommun följer händelseutvecklingen noggrant och i nära samarbete med övriga myndigheter och aktörer.

 • Ronneby kommun har tecknat vänortsavtal med Ternopil i Ukraina

  Den 9 juni undertecknade kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson tillsammans med Ternopils borgmästare Serhiy Nadal vänortsavtalet mellan Ronneby kommun och staden Ternopil i västra Ukraina. Avtalet undertecknades på plats i Ternopil.

 • UF-skolan vinner pris för Bästa Framsteg 2022

  Ungdomar och barn är den gemensamma nämnaren i projekten som vinner pris för Bästa Framsteg 2022. Vid en ceremoni delades pris ut för framgångsrika och lyckade strategiska utvecklingsprojekt. Ronneby kommun delar årligen ut pris för Bästa Framsteg för att främja utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen.

 • Blekinge krigsplacerar kommunal personal

  Nu inleds arbetet med att krigsplacera anställda inom länets fem kommuner och kommunala bolag – allt från lärare och hemtjänstpersonal till VA-tekniker. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Blekinge som tillsammans med kommunerna ska säkerställa att länets beredskap och förmåga är god.

 • Socialnämnden och Socialförvaltningen byter namn

  Sedan den 1 januari 2023 heter det numera nämnden för arbete och välfärd eller arbete- och välfärdsförvaltningen även i Ronneby kommun.

 • Ronneby kommun vinner pris - Årets landsbygdskommun 2022!

  Långsiktigt och engagerat arbete leder till en framgångsrik och välmående landsbygd. Ronneby kommun har nu vunnit erkännande och tilldelats Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelse Årets kommun 2022!

 • Unga kommunutvecklare inspirerar och lyfter ideer för att öka ungas inflytande

  Nytänkande idéer i fokus när våra unga kommunutvecklare bjuds in att presentera slutsatserna i sin rapport. De har talat på Blekingedagen och nu senast har de presenterat sin rapport på en inspirationsdag kring barn och ungas delaktighet och inflytande.

 • Dags att söka utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

  Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

 • Vad händer efter valet?

  Valet i Ronneby kommun är genomfört enligt plan och rösterna är räknade. Vad händer i kommunpolitiken nu, under hösten och framöver?

 • Ronneby ska etablera vänortskontakt i Ukraina

  Den 24 augusti, firar Ukraina sin självständighetsdag. För att visa att vi som kommun står bakom Ukrainas kamp för frihet, demokrati och självständighet har Ronneby kommun hissat den ukrainska flaggan tillsammans med den svenska sedan mars 2022. Dessutom kommer en delegation från Ronneby kommun etablera en vänortskontakt med Ukraina.