Artikeln publicerades 4 december 2020

Fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium från 7 december 2020

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation övergår gymnasieskolorna i Ronneby kommun till tidsbegränsad distansundervisning från måndag 7 december 2020 till och med onsdag 6 januari 2021. Detta är ytterligare en åtgärd för att minska smittspridningen i samhället.

– Det är en självklarhet att även vi i Ronneby kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation att under en begränsad tid övergår till distansundervisning inom gymnasieskolan, säger utbildningsnämndens ordförande Åsa Evaldsson.

I Ronneby kommun innebär det att alla årskurser på samtliga nationella program på Gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium övergår till distans- och fjärrundervisning från måndag 7 december 2020 till och med onsdag 6 januari 2021. Yrkesprogrammens praktiska moment som inte kan skjutas upp görs även fortsättningsvis på skolan. Dessutom genomförs nationella prov och andra examinationer på skolan om dessa inte går att genomföra på distans. Elever med särskilda behov erbjuds att få stöd på skolan.

  • Alla årskurser på samtliga nationella program övergår till distans- och fjärrundervisning
  • Introduktionsprogrammen grupp A, B1, B2 samt VO-yrkesintroduktion har distans-/fjärrundervisning måndagar och fredagar och övriga dagar undervisning på skolan
  • Övriga elever på IM samt Crea Diem IM har undervisning på skolan
  • Gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan har undervisning på skolan

Skolluncher

Eleverna kommer precis som i våras kunna hämta ut en lunchlåda hos lokala restauranger. Mer information finns här.

Bakgrund

Regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten under torsdagens presskonferens meddelat att man rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Man poängterar också vikten av att gymnasieeleverna följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.