Artikeln publicerades 29 januari 2024

Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass höstterminen 2024?

Under vecka 5 kommer ett brev skickas ut med information om vilken skola ditt barn ska få börja. Fram till 1 mars kan du göra ditt skolval. Detta gör du enklast digitalt.

Att välja skola

Alla barn i Ronneby har en garanterad plats i en anvisad kommunal grundskola. Under ditt barns tid i grundskolan kan du välja att söka en annan kommunal skola eller friskola till ditt barn. Antagningen görs i mån av plats på den skola du söker till.

Här kan du göra ditt skolval

Hjälp med skolvalet på plats i Stadshuset

Om du behöver hjälp med att göra skolvalet genom e-tjänsten alternativt om du saknar BankID, finns personal tillgänglig i Medborgarservice på Stadshuset, Karlshamnsvägen 4.

Mer information om skolvalet, upptagningsområden och skolskjuts hittar du här.

Vem ska välja?

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass ska välja grundskola i skolvalet senast den 1 mars.

Alla vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass får under vecka 5 hem ett brev med information om anvisad skola. I e-tjänsten kan du sen tacka ja till plats på den anvisade skolan. Du kan även lämna önskemål om placering på en annan skola. Om du inte väljer skola kommer ditt barn placeras på anvisad skola, där hen har en reserverad plats.

Vid två vårdnadshavare måste båda skriva under i e-tjänsten, men bara en behöver göra ansökan.

Att välja friskola

Friskolorna har egna ansökningsblanketter och sköter sin antagning själva. Om du vill välja en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Vi ber dig ändå att meddela oss ditt beslut genom att logga in på kommunens e-tjänst och ange att ditt barn ska börja på en fristående skola.