Lekplatsutveckling

Ronneby kommun satsar på sina lekplatser! Totalt finns det över 40 kommunala lekplatser. Till det kommer lekplatser på skolor och i bostadsområden som drivs av fastighetsägare.

Under 2013 fick Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en lekplatsutredning. Syftet var att undersöka hur kommunens lekplatser kan bli mer ändamålsenliga och tillgängliga, samtidigt som underhållet ska hållas på en hög nivå. Bakgrunden är att lagkraven på lekplatserna har ökat men inte medlen att underhålla dem, vilket har lett till att lekplatserna gradvis har försämrats.

Förslaget innebär att kommunens offentliga lekplatser delas in i tre typer. Närlekplatser har en grundutrustning och är främst tänkta för närområdets barn. Områdeslekplatsen har ett större utbud och är också till för barn från ett större område. Den tredje typen blir en kommunlekplats. Den ska locka besökare från hela kommunen men också turister med ett stort utbud av lekutrustning och hög skötselnivå.

Förslaget innebär också att en del lekplatser kommer att läggas ned. Alla samhällen ska dock ha minst var sin större områdeslekplats. Det är så klart tråkigt att lekplatser läggs ned men det innebär samtidigt att nivån på de som är kvar kan höjas. Målet är att de lekplatser som kommunen tillhandahåller ska hålla hög kvalitet, vara säkra och trevliga att vistas på.  

Den nya lekplatsen Snäckeparken (i Snäckebacken) är också ett resultat av kommunens satsning på lekplatser.  Efter medborgardialog och projektering stod lekplatsen klar i juni 2017.