Oljeutsläpp efter fartygsolycka i Blekinge

Ronneby kommun har ännu inte påverkats av oljan efter fartygsolyckan som inträffade den 22 oktober i Pukaviksbukten, utanför Sölvesborg. Vi bevakar utvecklingen och förbereder oss om oljan skulle nå även Ronnebys kust. Vi samarbetar med flera myndigheter, däribland Kustbevakningen, Länsstyrelsen och de övriga kommunerna i Blekinge.

Vad har hänt?

Söndagen den 22 oktober gick en passagerarfärja på grund i Pukaviksvikten i Blekinge. Fartyget läckte olja som nådde land samma dag. Sedan dess bedrivs ett omfattande saneringsarbete med flera aktörer längs Blekinges kust främst i Sölvesborg och Karlshamn. Ronnebys kust är ännu inte drabbad, vi följer utvecklingen och förbereder oss om oljan eventuellt även når Ronnebys kust.

Stort saneringsarbete pågår i västra Blekinge

Oljan har spridits och finns både i vatten och på land och utbildad personal samt frivilliga personer som anmält intresse via e-tjänsten arbetar aktivt med att sanera de drabbade områdena i Blekinge.

När ett oljeutsläpp inträffar på statligt vatten, som i havet, har Kustbevakningen huvudansvaret för att hantera och ta upp så mycket olja som möjligt. Men när oljan når våra stränder och kustområden, tar drabbad kommun över ansvaret för insatsen.

Vad Ronneby kommun gör

Vi bevakar utvecklingen och förbereder oss inför om oljan skulle nå även Ronnebys kust. Vi samarbetar med flera myndigheter, däribland Kustbevakningen, Länsstyrelsen och de övriga kommunerna i Blekinge. Även myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samarbetar i denna händelse.

Hur kan du hjälpa till?

Håll dig undan från drabbade områden. Länsstyrelsen har infört vistelseförbud för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Skyltar och avspärrningar finns uppsatta.

Mer information

Flera myndigheter rapporterar om händelsen. Du hittar mer information på exempelvis Kustbevakningens hemsida Länk till annan webbplats., Karlshamns kommuns hemsida Länk till annan webbplats. och Sölvesborgs kommuns hemsida Länk till annan webbplats..